Left Right
scrollTop top

Kleding wassen blijkt voor enorme plasticvervuiling in het noordpoolgebied te zorgen


© Isopix

Het noordpoolgebied is fel vervuild door microplasticvezels die afkomstig zijn van het wassen van synthetische kleding door mensen in Europa en Noord-Amerika, blijkt uit nieuw onderzoek.

De studie, de meest uitgebreid tot nu toe daarover, vond de microplastics in 96 van de 97 zeewatermonsters uit het poolgebied. Meer dan 92 procent van de microplastics waren vezels, en 73 procent daarvan waren polyester en hadden dezelfde breedte en kleuren als die in kleding. De meeste monsters werden genomen van 3 tot 8 meter onder het oppervlak, waar veel zeeleven zich voedt.

Andere recente analyses schatten dat 3.500 biljoen microvezels van het wassen van kleding in de VS en Canada elk jaar in de zee belanden, terwijl modellen suggereerden dat microplastic dat in onze Noordzee werd gedumpt binnen twee jaar in het noordpoolgebied belandde.

Het was al duidelijk dat plastic de hele planeet heeft vervuild sinds het werd gevonden op het diepste punt op aarde (de Marianentrog) en op de top van de Mount Everest. Mensen consumeren microplastics ook via voedsel en water, en ademen ze in, al is de impact op de gezondheid nog niet bekend.

Net daar waar dieren zoeken naar voedsel

Er stroomt veel meer water vanuit de Atlantische Oceaan naar het Noordpoolgebied dan vanuit de Stille Oceaan, en het nieuwe onderzoek ontdekte hogere concentraties van de microplasticvezels dichter bij de Atlantische Oceaan, evenals langere en minder afgebroken vezels. Dat betekent dat polyestervezels in de Noord-Atlantische Oceaan vanuit Europa en Noord-Amerika de vervuiling in de Noordelijke IJszee veroorzaken.

De diepte waarop dus zoveel microplastics afkomstig van polyesterkledij is gevonden, tussen 3 en 8 meter, is een biologisch belangrijk gebied waar we fytoplankton, zoöplankton, kleine vissen, grote vissen, zeevogels en zeezoogdieren vinden die op zoek zijn naar voedsel.

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. Er werden 71 monsters aan het oppervlak genomen die zich uitstrekten van Noorwegen tot de noordpool en vervolgens tot in het Canadese hoge noordpoolgebied. Nog eens 26 monsters werden genomen op diepten tot 1.000 meter in de Beaufortzee, ten noorden van Alaska.

Alomtegenwoordig

Een dominante aanwezigheid van polyester was duidelijk in de hele waterkolom, wat de alomtegenwoordige verspreiding van synthetische vezels door de wateren van de Noordelijke IJszee bevestigde. De onderzoekers vonden gemiddeld 40 microplastic deeltjes per kubieke meter water.

De onderzoekers stelden ook vast dat het type plastic dat op verschillende diepten in de oceanen wordt aangetroffen, afhangt van de dichtheid van het plastic. Polystyreen zal dichter bij het oppervlak worden gevonden dan PVC, dat eerder naar de oceaanbodem zal zinken.


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…