Langdurig zieken met burn-out of depressie: aantal stijgt met 43% in 5 jaar

Alarmerende cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): het aantal werknemers dat langdurig uitvalt door een burn-out of depressie is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 43% gestegen. In totaal zitten er nu 125.700 mensen thuis met psychische klachten, wat een enorme druk legt op de Belgische ziekteverzekering.

De stijging is veel groter dan die van het aantal langdurig zieken in het algemeen (+24%). Vooral vrouwen worden zwaar getroffen: zij maken 69% uit van de groep met burn-out en depressie. Ook bij zelfstandigen is de toename fors (+62%), terwijl die bij werknemers en werkzoekenden “slechts” 42% bedraagt. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij het RIZIV.  

Kostprijs

Deze cijfers tonen aan dat burn-out en depressie een steeds groter probleem worden in onze samenleving. De exacte oorzaken zijn complex, maar volgens experts spelen vergrijzing, de moeilijkheid om vervroegd uit te stromen, de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt en de hoge werkdruk een belangrijke rol.

In 2021 gaf België meer dan 1,8 miljard euro uit aan uitkeringen voor langdurig zieken met een burn-out of depressie. Een toename van 60% in 5 jaar tijd.

Oorzaken

Een belangrijke oorzaak is de vergrijzing van de bevolking. Oudere werknemers worden vaker ziek en vallen langer uit. Dit komt doordat ze met de leeftijd meer last krijgen van chronische aandoeningen. Ook de mentale weerbaarheid kan met de jaren afnemen, waardoor mensen vatbaarder worden voor burn-out en depressie.

Ook de verschuiving naar meer vrouwen op de arbeidsmarkt draagt bij, omdat zij vaak een dubbele belasting ervaren door het combineren van werk en huishouden, wat kan leiden tot een verhoogd risico op chronische gezondheidsproblemen en psychische belasting.

Meer
Lees meer...