Lage-emissiezones rijzen als paddenstoelen uit de grond

De Europese Unie telt momenteel 320 steden met een lage-emissiezone. Maar dat aantal groeit bijzonder snel verder aan. Deze initiatieven nemen toe naarmate de Europese Unie de strijd met de milieuvervuiling opvoert. Dat blijkt uit een onderzoek van de Clean Cities Campaign.

Tegen het midden van dit decennium zal het aantal Europese emissiezones volgens het rapport nog met meer dan 50 procent stijgen. Op dat ogenblik zouden vervuilende wagens al uit 507 locaties in de Europese Unie worden verbannen.

Toekomstvisie

Het aantal zones waarin de uitstoot van het autoverkeer wordt teruggedrongen, heeft in heel Europa de voorbije jaren een stijging met 40 procent laten optekenen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de oudste en meest vervuilende wagens op vele Europese locaties uit het verkeer zijn verdwenen.

De tien meest populaire toeristische steden van de Europese Unie hebben inmiddels maatregelen genomen om de uitstoot van het autoverkeer in de binnenstad drastisch te verminderen. Binnen een periode van drie jaar wordt in onder meer Londen, Parijs, Brussel en Berlijn nog een verdere verstrenging van de regels verwacht.

Volgens Oliver Lord, de verantwoordelijke van de Britse tak van de Clean Cities Campaign, toont de nieuwe analyse aan dat steden met lage emissiezones van een duidelijke visie op de toekomst blijk geven.

“Zones met zuivere lucht vertegenwoordigen een van de meest efficiënte manieren om giftige gassen in onze steden aan te pakken”, beklemtoont hij. “Stadsbesturen die moeilijke beslissingen nemen om zones met zuivere lucht te creëren, zouden voor hun moed moeten worden geprezen”

Noodsituatie

De World Health Organization (WHO) bestempelt luchtvervuiling op het gebied van volksgezondheid als een noodsituatie, die volgens ramingen in de Europese Unie jaarlijks verantwoordelijk is voor meer dan 300.000 vroegtijdige overlijdens.

Vervuilde lucht zou de levensverwachting wereldwijd met gemiddeld bijna twee jaar verkorten. Daarmee moet het probleem als de grootste ecologische bedreiging voor de menselijke gezondheid worden omschreven. Zones met lage emissies zijn echter een effectieve tegenmaatregel gebleken.

Na de invoering van een lage emissiezone in Madrid vier jaar geleden, lieten de concentraties stikstofdioxide in de Spaanse hoofdstad een daling met 32 procent optekenen. In Londen loopt momenteel een openbare raadpleging om de bestaande ultralage-emissiezone volgend jaar tot het hele grondgebied van de Britse hoofdstad uit te breiden.

“We hebben kunnen ervaren hoe effectief de ultralage-emissiezone van Londen is geweest in de vermindering van de luchtvervuiling”, benadrukte Jemima Hartshorn, de oprichter van de organisatie Mums for Lungs.

“Sinds de uitbreiding van de zone is de aanwezigheid van stikstofdioxide in de Londense lucht met 20 procent gedaald. Het is dan ook bemoedigend te horen dat een toenemend aantal andere Europese steden eveneens maatregelen neemt om hun luchtkwaliteit drastisch te verbeteren.”

Italië

De Clean Air Campaign kwam tot de vaststelling dat Italië op het gebied van lage-emissiezones de Europese ranglijst aanvoert. De samenstellers van het rapport identificeerden immers in totaal Italiaanse 172 zones waar auto’s met hoge emissies worden geweerd.

Duitsland staat op de tweede plaats met 78 zones, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (17), Nederland (14) en Frankrijk (8). In Midden-Europa en Oost-Europa zijn momenteel slechts weinig lage-emissiezones terug te vinden, maar de volgende maanden worden onder meer in Polen en Bulgarije terzake nieuwe initiatieven verwacht.

In het rapport wordt opgemerkt dat een verdere verscherping door de introductie van zero-emissiezones een uitgelezen traject vormt op de weg naar de complete uitfasering van nieuwe wagens op fossiele brandstoffen in de Europese Unie tegen het midden van het volgende decennium.

Tegen eind dit decennium zijn er in de Europese Unie tot nu toe vijfendertig zero-emissiezones gepland. Tegen diezelfde deadline zijn er ook al beperkte versies van deze gebieden gepland in delen van Parijs, Kopenhagen, Amsterdam, Barcelona, ​​Berlijn, Heidelberg, Milaan, Oslo, Rome, Rotterdam, Warschau, Birmingham, Liverpool en Manchester.

In Oxford en een aantal delen van het Londense stadscentrum zijn inmiddels al twee kleinschalige projecten van start gegaan.

(lb)

Meer
Lees meer...