Melissa Depraetere (Vooruit) stelt voorwaarden voor deelname aan federale regering

Melissa Depraetere, voorzitter van Vooruit, heeft aangegeven dat haar partij bereid is om te onderhandelen over deelname aan de federale regering. In een interview met de Krant van West-Vlaanderen legde ze haar visie en voorwaarden uit, wat opmerkelijk is gezien de eerdere uitspraken van Conner Rousseau, de voormalige voorzitter van Vooruit.

Depraetere verklaarde dat Vooruit de uitdaging wil aangaan om een regering te vormen met N-VA, MR, Les Engagés en cd&v. “Is het een evidente samenstelling? Neen. De inhoudelijke verschillen tussen deze partijen zijn vrij groot, maar ik vind wel dat we het moeten proberen”, zei Melissa Depraetere.

Deze bereidheid om te onderhandelen staat in contrast met de eerdere uitspraken van Conner Rousseau. Vorige week zei Rousseau nog tegenover VTM dat de kans klein was dat Vooruit zou deelnemen aan een regering met N-VA, liberalen en christendemocraten. Destijds werd gesuggereerd dat Rousseau een harde onderhandelingsstrategie voerde om betere voorwaarden te verkrijgen.

Strenge voorwaarden van Vooruit

Ondanks de bereidheid tot onderhandelen, blijft Depraetere vasthouden aan strikte voorwaarden. “De focus moet liggen op het versterken van de koopkracht én we gaan niet besparen op de gezondheidszorg. Dat moet duidelijk zijn van bij de start”, benadrukte ze.

Ze stelde voor dat elke partij enkele prioriteiten naar voren schuift, vergelijkbaar met de aanpak binnen de Vivaldi-coalitie. “Misschien moet elke partij dat doen: enkele punten naar voren schuiven en voor de rest elkaar iets gunnen. Dan kan het lukken, volgens mij”, legde Depraetere uit.

Steun van Les Engagés

Het scenario waarin Vooruit deelneemt aan de federale regering wordt ook gesteund door Les Engagés. Jean-Luc Crucke, een prominent figuur binnen Les Engagés, stelde ook eisen, waaronder het niet besparen op de gezondheidszorg. Hij hoopt dat Vooruit en cd&v zich bij dit standpunt aansluiten.

Meer
Lees meer...