Natuurherstelwet is uiteindelijk niet verworpen door Europees Parlement: wat nu?

336 stemmen voor de wet, 300 stemmen tegen. De poging van de conservatieven van de EVP om de Europese natuurherstelwet te verwerpen werd verijdeld. De wet kan nu zijn juridische weg verderzetten.

Het was erg spannend tot het einde. In Straatsburg verwierp een meerderheid van de Parlementsleden uiteindelijk de natuurherstelwet niet. Deze tekst had de gemoederen verhit, want sommigen vonden – net als president Macron en premier Alexander De Croo – dat we niet alle milieugevechten tegelijk konden voeren. Met andere woorden: eerst de strijd tegen de CO2-uitstoot en dan deze wet, die tot doel heeft de biodiversiteit op het Oude Continent te behouden en te verbeteren, “on hold” zetten.

Een economische noodzaak, volgens de critici van de wet, die als prioriteit hadden om bedrijven en boeren te steunen in de noodzakelijke overgang naar een duurzamer continent. De conservatieven van de EVP probeerden zoveel mogelijk Europarlementariërs voor zich te winnen door zich aan te sluiten bij de extreem-rechtse ECR-fractie en te proberen zo veel mogelijk liberalen te overtuigen.

Tegenover hen stonden natuurlijk de Groenen, maar ook de Socialisten en Radicaal Links. Uiteindelijk was het deze alliantie die zegevierde.

Een Belgisch debat

De verdeeldheid was ook duidelijk onder ons. Les Engagés impliceerden lange tijd dat ze de tekst zouden steunen door de lijn van de EVP, de fractie waartoe ze behoren, over te nemen.

Maar op het laatste moment kwam er een ommekeer. Parlementslid Benoît Lutgen gaf uiteindelijk toe aan de druk, terwijl hij vroeg om “zijn” amendementen te steunen, in het bijzonder “voldoende financiering” voor boeren. Zijn voorzitter, Maxime Prévot, kondigde de koerswijziging enkele minuten voor de stemming aan: “De EVP-lijn is niet de onze. Benoît Lutgen zal tegen de verwerping van de tekst stemmen zodat het debat verder kan gaan en de verschillende amendementen kunnen worden ingediend en in stemming gebracht om de tekst verder te verbeteren en er een echt instrument voor biodiversiteit van te maken”.

Een triviaal intern debat? Niet echt, aangezien “elke stem telt”, zei de federale minister van Klimaat, Zakia Khattabi (Ecolo) enthousiast. En ze heeft gelijk.

En nu?

De wet werd vervolgens aangenomen met 336 stemmen voor, 300 tegen en 12 onthoudingen. De tekst werd echter ingrijpend gewijzigd en onvermijdelijk afgezwakt. Met name de amendementen van Benoît Lutgen werden aangenomen.

Er is nog een lange weg te gaan, want het voorstel van de Commissie, dat is goedgekeurd door het Parlement, moet nu worden geratificeerd door de Europese Raad. Een even beslissende fase.

(nd)

Meer
Lees meer...