Alarm in Noorwegen: 23 mensen sterven nadat ze het Pfizer-vaccin kregen

Noorwegen heeft een waarschuwing de wereld ingestuurd nadat er 23 mensen het leven hebben gelaten kort na een vaccinatie met het vaccin voor Covid-19 van Pfizer en BioNTech.

Volgens de Noorse gezondheidsautoriteiten kan het vaccin van Pfizer en BioNTech een risico vormen voor hoogbejaarden en terminaal zieken.

Er werden 23 sterfgevallen geregistreerd daags na het toedienen van het vaccin. Er zijn al 13 autopsies uitgevoerd en die hebben aangetoond dat het de bijwerkingen van het vaccin waren die een negatief effect zouden hebben gehad op deze ouderen en kwetsbare mensen, zegt het Noorse Geneesmiddelenbureau. Alle 13 mensen waren ouder dan 80 jaar.

“De rapporten wijzen erop dat de gemeenschappelijke bijwerkingen van mRNA-vaccins, zoals koorts en misselijkheid, tot de dood van sommige broze patiënten kunnen geleid hebben”, zegt Sigurd Hortemo, hoofdarts bij het geneesmiddelenbureau.

Aangepast advies voor kwetsbare bejaarden

“Voor de meest kwetsbare mensen kunnen zelfs relatief milde bijwerkingen van het vaccin ernstige gevolgen hebben”, bevestigt het Noorse Instituut voor Volksgezondheid (NIPH). “Voor degenen die toch al een zeer korte resterende levensduur hebben, kan het voordeel van het vaccin marginaal of zelfs irrelevant zijn.”

In afwachting van meer gegevens heeft het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid de vaccinatiegids aangepast en nieuwe adviezen over de vaccinatie van kwetsbare ouderen toegevoegd.

Pfizer en BioNTech hebben laten weten dat ze samen met de toezichthouder in Noorwegen controleren wat er aan de basis van de overlijdens kan liggen.

Noorwegen is op 27 december begonnen met de vaccinatiecampagne met het Pfizer-vaccin. Sindsdien zijn er 34.000 dosissen toegediend, waarbij voorrang is gegeven aan ouderen en/of mensen die tot een risicogroep behoren. Deze week is het Scandinavische land ook begonnen met het injecteren van dosissen van het Moderna-vaccin.

Tot nu toe hebben 511 mensen het leven verloren in Noorwegen als gevolg van een coronabesmetting.

Vertraging leveringen

Pfizer zal overigens tijdelijk minder dosissen van het coronavaccin leveren aan Europa. Dat blijkt uit een boodschap die het Noorse Instituut voor Volksgezondheid van de vaccinproducent heeft ontvangen.

“Er werd voorspeld dat we in de derde week van het jaar 43.875 dosissen van het Pfizer-vaccin zouden krijgen. Nu lijkt dat aantal te zijn teruggeschroefd naar 36.075 doses”, klinkt het in een persmededeling van het NIPH.

UPDATE: Het Noorse Geneesmiddelenbureau (NOMA) heeft de situatie ondertussen aangepast en heeft het nu over ’toeval’. Er kon geen oorzakelijk verband worden gelegd tussen de sterfgevallen en het Pfizer-vaccin.

Meer
Lees meer...