Ondanks indexering is meerderheid van de Belgen ontevreden over hun loon

Uit de jaarlijkse salarisbarometer van het HR-bedrijf Jobat blijkt dat de meerderheid van de Belgen ontevreden is over hun loon.


Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven voor zijn wekelijkse nieuwsbrief.


In het nieuws: Uit de salarisbarometer van Jobat leren we de volgende zaken:

 • Het mediane loon in België bedraagt 3.486 euro bruto. Dat is een stijging met 16 procent in 5 jaar tijd.
 • Het gemiddelde salaris bedraagt 3.881 euro bruto, een stijging met 9,5 procent in 5 jaar tijd. Het gemiddelde salaris is minder representatief, omdat het rekening houdt met de meest exuberante salarissen.
 • De lonen zijn fors gestegen door de automatische loonindexering. Dat mechanisme zorgt ervoor dat onze salarissen worden aangepast aan de inflatie. Die bedroeg vorig jaar 10,3 procent. Verwacht wordt dat de lonen dit en volgend jaar telkens één keer geïndexeerd zullen worden.
 • Slechts 32 procent van de 96.000 ondervraagde werknemers, ambtenaren of bedienden gaf echter een score van 8, 9 of 10 aan hun loonpakket. Dat is een daling van 4 procent ten opzichte van 2020, wat er dus op wijst dat de inflatie dit jaar zijn sporen heeft nagelaten.
 • De gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen is daarentegen iets kleiner geworden: de lonen van vrouwen zijn sterker gestegen dan die van mannen. Terwijl een vrouw vorig jaar gemiddeld 3.477 euro verdiende (+16,9 procent in vijf jaar tijd), verdiende een man 4.096 euro (+16,4 procent) bruto.
 • De hoogste lonen worden uitbetaald in de chemie-en farmasector (gemiddeld 4.824 euro). En in de telecom en ICT-sector is het gemiddelde salaris de afgelopen 5 jaar het meest gestegen (+21,4 procent).

Extralegale voordelen

Sinds 2020 is het aantal extralegale voordelen gestaag toegenomen tot gemiddeld 6,55 voordelen per werknemer tegenover 5,87 in 2018. Deze omvatten:

 • Maaltijdcheques
 • Eindejaarspremie
 • Hospitalisatieverzekering
 • Thuiswerken (grootste stijging, +78 procent)
 • Internetabonnement
 • Laptop (+30 procent in vijf jaar)
 • Verplaatsingskosten tussen huis en werk (-12 procent in 5 jaar)
 • Bedrijfswagen (+13 procent in 5 jaar)

Vakantiedagen

Het gemiddelde aantal vakantiedagen is de afgelopen drie jaar ongewijzigd gebleven, namelijk 28 dagen.

 • De verschillen tussen de genders, opleidingsniveaus en anciënniteitsniveaus zijn vrij beperkt.
 • Er zijn echter grote verschillen naargelang de status: een arbeider heeft gemiddeld 24 vakantiedagen. Ambtenaren krijgen er 12 meer.
 • Zowel in het onderwijs (43 dagen), bij de overheid (33 dagen) als in de wetenschappelijke sector (31 dagen) komt het aantal vrije dagen ruim boven het gemiddelde van 28 dagen uit.

(ns/nd)

Meer
Lees meer...