Onderzocht: waarom alcohol drinken een boefkick veroorzaakt 

Onderzocht: waarom alcohol drinken een boefkick veroorzaakt 

Waarom zorgt alcohol er altijd voor dat je een ongeloofelijke goesting in fastfood krijgt? De medische afdeling van de Pennsylvania Universiteit onderzocht dit gedurende acht weken op drie groepen muizen. Blijkbaar valt dit te verklaren doordat er een gedeeld hersennetwerk is bij hoog alcoholgebruik en de drang naar het eten van junkfood. 

Iedereen kent het wel, tijdens een avondje stappen heb je plots veel zin in een lekkere kebab of kipnuggets met BBQ-saus van de McDonald’s. We hebben er zelfs een naam aangegeven: de boefkick. Wanneer je aan het eten bent, voelt het altijd geweldig maar regelmatig heb je er daarna toch spijt van. Maar er is een verklaring voor, de drang ernaar ligt niet aan jou, maar aan je hersenen die dit aansturen.

Flair slaat de nagel weer eens op de kop met deze quote:


Obesitas en alcoholisme

Obesitas en alcoholisme zijn twee van de meest voorkomende chronische stoornissen in de Verenigde Staten en beiden kunnen gedragsmatig aan elkaar worden gekoppeld. Omdat een binge iname van fastfood en een binge iname van alcohol hetzelfde neurocircuit gebruiken.

De test

Het onderzoeksteam van de Pennsylvania Universiteit onderzocht de eet- en drinkpatronen van drie groepen volwassen mannetjesmuizen. Het vetrijk dieet: één groep had continu toegang tot een vetrijk dieet en beperkte toegang tot drinkwater vermengd met alcohol. Dit deden ze vier uur per dag, vier dagen per week. Het normaal dieet: de tweede groep volgde een normaal knaagdierdieet en dezelfde beperkte toegang tot alcohol. Het binge dieet: de derde en laatste groep had beperkte toegang tot zowel het vetrijk dieet en het normaal dieet. Het vetrijk dieet en de alcohol kregen ze tijdens niet toegankelijke perioden voorgeschoteld. Het onderzoeksteam verhoogde de verhouding alcohol versus drinkwater stapsgewijs van tien naar twintig procent in de loop van de acht weken.

Het resultaat

De groep muizen die het binge dieet volgden, vertoonden een duidelijk gewichtstoename en -afname omwille van hun eetbuien. Die muizen dronken ook meer alcohol dan water, met een duidelijke voorkeur voor alcohol. De andere groepen dronken allebei minder alcohol dan de binge dieet groep. Hoewel de lange termijnresultaten niet bij de mens zijn onderzocht, suggereren deze resultaten dat het beperken van de toegang tot voedingsmiddelen met een hoog vetgehalte, eetbuienachtige eetpatronen bevordert, wat op zijn beurt de hersenen activeert om te bingedrinken.

“Gezien de stijgende percentages van drankmisbruik en algehele obesitas in de VS de afgelopen jaren, denken we dat deze test in de nabije toekomst van cruciaal belang zal zijn”, schreef Caitlin Coker, MS, de auteur van het onderzoek.

Gesponsorde artikelen