Open brief voor actievere burgerdienst: jongeren inzetten in hulpverlening, cultuur-, of milieusector

Honderd prominente Belgen vragen de onderhandelaars van de nieuwe federale regering een burgerdienst in te voeren in het regeerakkoord. Dat vragen ze in een open brief. De bestaande vrijwillige ‘samenlevingsdienst’ heeft volgens hen meer budget en een wettelijk kader nodig. In de open brief wijzen ze erop dat de zeven Vivaldi-partijen zich eerder allemaal achter het programma van zo’n burgerdienst hadden geschaard. De burgerdienst, die de open brief aanbeveelt, zou niet verplicht zijn, maar wel sterk gepromoveerd worden vanuit de overheid.

De ondertekenaars zijn onder meer de rectoren van de VUB, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Anuna De Wever van Youth for Climate, regisseurs Stijn Coninx en Jaco Van Dormael, econoom Paul De Grauwe, filosoof Jean Paul Van Bendegem en politicoloog Dave Sinardet.

De ondertekenaars vinden dat jongeren de kans moeten krijgen om zich een half jaar tot een jaar in te zetten in bijvoorbeeld de hulpverlening, de culturele wereld of de milieusector. In ruil daarvoor zouden ze een statuut, opleiding, sociale rechten en een vergoeding krijgen. Ze wijzen erop dat er in de buurlanden al zo’n systemen bestaan en dat die een positief effect hebben op de emancipatie van de jeugd en de sociale cohesie.

(Als drie honden vechten om een been … naam Johan Vande Lanotte (Vooruit) circuleert als formateur.)

Vivaldi

De ondertekenaars wijzen erop dat de zeven partijen van de mogelijke Vivaldi-coalitie zich in het verleden allemaal positief uitlieten over de oprichting van zo’n Samenlevingsdienst. Die federale regering zou bestaan uit MR, Open Vld, sp.a/Vooruit, PS, Groen, Ecolo en CD&V.

“De tijd is dus gekomen om van paradigma te veranderen, om dit project niet langer te zien als een last, maar integendeel als een inspirerend en verenigend maatschappelijk project voor het hele land”, is er te lezen.

Er bestaat in België al zoiets als “een platform voor de samenlevingdienst”. Daarvoor melden zich elk jaar zo’n 500 jongeren aan. In het buitenland kennen gelijkaardige initiatieven echter veel meer succes. In Duitsland komen er zo’n 100.000 jongeren per jaar op af, in Frankrijk zelfs 140.000. De ondertekenaars pleiten daarom voor meer steun en zichtbaarheid vanuit de overheid voor de samenlevingdienst.

(Komt Vivaldi met een ambitieus, ‘groot akkoord’ voor tien jaar, of is het vooral elkaar afblokken?)

“Actief en solidair burgerschap”

“België is echter niet gedoemd tot stilstand”, staat er in de open brief. “Met de vorming van een nieuwe federale regering ontstaat een ongeziene kans voor een paradigmashift. De zeven partijen rond de tafel, die op zoveel punten van elkaar verschillen, hebben zich immers allemaal uitgesproken voor de oprichting van een vrijwillige Samenlevingsdienst in België.”

“Wij, het Platform voor de Samenlevingsdienst, de leden van zijn Steuncomité, rectoren, professoren, ondernemers, leden van het maatschappelijk middenveld, geëngageerde burgers, vragen de politieke vertegenwoordigers van dit land om de oprichting van de Samenlevingsdienst op te nemen in het nieuwe regeerakkoord, om een wettelijk kader te creëren en om een aanzienlijk budget toe te wijzen voor de grootschalige ontplooiing ervan in België.”

“Dit is een cruciale kwestie. Het gaat erom het talent van elke jongere te erkennen, jongeren te ondersteunen en een manier van samenleven te installeren die geworteld is in een modern, actief en solidair burgerschap.”

(Langzaam schuift Magnette (PS) richting premierschap: CD&V gaat voor Sociale Zaken en Financiën.)

Meer
Lees meer...