Sterke Gwendolyn Rutten op CNN over euthanasie bij kinderen

De stemming vandaag in de Kamer rond euthanasie voor kinderen is wereldnieuws. CNN besteedde er zojuist een erg uitgebreid segment aan, en haalde Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten voor de camera. Die hield, in onberispelijk Engels, een sterk pleidooi voor de nieuwe wet, ondanks ferme tegenstand van de CNN-journaliste.

België is de afgelopen vijftien jaar internationaal een koploper inzake erg progressieve ethische wetgeving: het homohuwelijk, het reguleren van euthanasie… Vandaag gaan we naar een next level, met de goedkeuring van een wettelijk kader voor euthanasie voor minderjarigen. Ongezien in de wereld, logisch dus dat het hevige reacties uitlokt. Zo ook bij CNN, dat meteen stevig de boze reacties van onder meer de kerk aan bod liet komen. Die stellen dat de nieuwe wet de dood “trivialiseert”.   

Hoogst emotioneel debat

De liberalen zijn in dit dossier voortrekkers geweest, vandaar dat CNN Open Vld-voorzitter Rutten  aan de tand wilde voelen over de nieuwe wet. “Hoe legt u in dit hoogst emotioneel debat uit waar het precies om gaat dat er zo’n vergaande wetgeving komt?”, vroeg de CNN-journaliste.

“It’s about freedom, about the right to self determination when you are suffering”, begon Rutten. “Het gaat om vrijheid, om het recht op zelfbeschikking als je lijdt. Er staat geen leeftijd op lijden, het gaat om mensen, ook jongeren, de kans te geven zelf die beslissing te kunnen nemen.”

Voor God spelen

“Maar mensen thuis vragen zich af wat dit concreet betekent. Zijn jullie met deze wet niet zaken aan het opleggen? En bovendien rijst de vraag tot op welk niveau een kind zelfbewust die keuze kan maken. Hoe kan je dit aan een kind laten om te beslissen?”, wilde de journaliste weten.

“Op lijden staat geen leeftijd. Is het bovendien niet wat arbitrair dat iemand die 18 jaar wordt, dan wel ineens volledig zelfbewust zou kunnen beslissen, en iemand van 16 jaar niet? Het kan perfect dat een 20-jarige daar niet toe in staat is, terwijl een 14-jarig meisje dat al heel haar leven lijdt perfect in staat is om zelfbewust die keuze te maken. We moeten luisteren naar de keuze van het individu”, repliceerde Rutten vlot.

“Nog een laatste, belangrijke vraag. Hoe reageert u op diegenen die vinden dat we niet voor God moeten spelen?”, wilde CNN weten. “We respecteren ieders mening, leggen niets op. Ik respecteer gelovigen, en iedereen die geen gebruik wenst te maken van deze wet. Maar we moeten iedereen de keuze laten zelf die beslissing te nemen”, stelde Rutten met de professionele glimlach. 

Meer
Lees meer...