Stijgende vastgoedprijzen in België vallen mee in vergelijking met veel andere Europese landen

De gemiddelde vastgoedprijs in de Europese Unie is in het vierde kwartaal van 2021 met 10 procent gestegen (op jaarbasis). Volgens de geharmoniseerde gegevens van Eurostat is de woningprijs in ons land toegenomen met 6,1 procent. Dat is een eerder bescheiden stijging in vergelijking met veel andere lidstaten van de Europese Unie.

In de Europese Unie betaalde je in het vierde kwartaal van 2021 gemiddeld 10 procent meer voor een woning dan tijdens dezelfde periode in 2020. Eurostat spreekt van de sterkste toename sinds het vierde kwartaal van 2006. Als we enkel naar de eurozone kijken, tekenen we een stijging op van gemiddeld 9,4 procent. Dat is de sterkste toename sinds de start van de meting van de gegevens in 2005.

Dalende vastgoedprijzen in Cyprus

De prijzen zijn in het vierde kwartaal iets sneller gestegen dan in het derde kwartaal. Gedurende die periode zijn is de gemiddelde vastgoedprijs in de Europese Unie gestegen met 9,3 procent en met 8,8 procent in de eurozone.

In nagenoeg alle Europese lidstaten zijn de vastgoedprijzen gestegen. Er is wel één uitzondering: Cyprus. Op het eiland is de gemiddelde vastgoedprijs gedaald met 5,3 procent.

Stijging België beperkt in vergelijking met EU

De toename van de vastgoedprijzen in ons land valt nog behoorlijk goed mee als we de vergelijking maken met de Europese Unie. De gemiddelde prijs is met 6,1 procent gestegen. Dat is dus 3,9 procentpunt minder dan het Europese gemiddelde. In slechts vier landen zijn de vastgoedprijzen nog minder snel gestegen:

  • Malta: +4,5 procent
  • Denemarken: +4,2 procent
  • Italië: +4 procent
  • Finland: +3,9 procent

Johan Van Gompel, senior economist bij KBC, merkt op Twitter op dat de prijsdynamiek in ons land aan het afnemen is. In het derde kwartaal van 2021 was er namelijk nog sprake van een stijging van 8,3 procent.

De stevigste prijsstijging tekende Eurostat op in Tsjechië. Daar is de vastgoedprijs toegenomen met gemiddeld 25,8 procent. Estland en Litouwen vervolledigen de top 3. In die twee landen zijn de gemiddelde vastgoedprijzen gestegen met respectievelijk 20,4 en 19,8 procent. Bij onze noorderburen zijn de vastgoedprijzen eind vorig jaar opgelopen met gemiddeld 18,7 procent.

(lb)

Meer
Lees meer...