UGent stopt alle samenwerkingen met Israëlische universiteiten en onderzoeksinstellingen: Studenten blijven protesteren

De Universiteit Gent (UGent) heeft laten weten dat het alle lopende samenwerkingen met Israëlische universiteiten en onderzoekinstellingen zal stopzetten. Daarmee geeft de universiteit gehoor aan de grootste eis die de pro-Palestijnse studenten, die het Universiteitsforum (UFO) al drie weken lang bezetten. Maar voor de studenten is het nog steeds niet genoeg.

Het is ondertussen al meer dan drie weken geleden dat een groep studenten zijn intrek nam in het Universiteitsforum (UFO), waar de grootste aula van de UGent te vinden is. De studenten verblijven daar in tentjes en eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Twee weken geleden kwam de UGent al met een kleine toegeving, waarbij de banden met drie Israëlische partners gebroken werden, maar voor de studenten volstond dit niet.

Nu laat de UGent weten dat de banden met alle Israëlische universiteiten en onderzoeksinstellingen stopgezet zullen worden. Daarmee geeft het opnieuw gehoor aan een deel van de eis van de protesterende studenten. Waardoor de protesten dus verder zullen gaan.

Escalatie

Hoewel de actie van de studenten al wekenlang vreedzaam verloopt, kwam het vorige week tot een escalatie toen een groep studenten binnenvielen in het Rectoraat van de UGent. Dit is een gebouw dat naast het UFO ligt en waar het kantoor van de rector, Rik Van de Walle, te vinden is. Bij het binnendringen besmeurden de studenten het gebouw met verf en klommen ze met Palestijnse vlaggen op het dak.

De rector, die op dat moment in Zuid-Korea was en dus niet aanwezig was op het Rectoraat, stuurde de politie op de studenten af en die ging gewelddadig te werk. Vervolgens eiste Van de Walle dat de studenten een dag later het universiteitsgebouw zouden verlaten. Maar dat deden ze niet.

Mensenrechtencommissie

De mensenrechtencommissie van de UGent heeft nu een nieuw advies gegeven. Daarin zegt het dat de UGent nog 18 lopende samenwerkingen heeft met één of meerdere Israëlische partners. Het benadrukt dat er in geen enkele van deze projecten zelf risico is op mensenrechtenschendingen, maar doordat deze partners (onrechtstreeks) betrokken zijn bij de “mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal recht die vastgesteld worden in Gaza” adviseert de commissie om de samenwerkingen stop te zetten.

“De tussenvonnissen van het Internationaal Gerechtshof wijzen op zeer zware schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht door de Israëlische overheid in Gaza”, klinkt het in het advies. “De Commissie meent dan ook dat samenwerkingen met de Israëlische overheidsorganisaties hoogst problematisch zijn in het licht van het universitair mensenrechtenbeleid.” Maar ook de Israëlische universiteiten en onderzoeksinstellingen zouden nauwe banden onderhouden met de Israëlische overheid, het Israëlische leger en/of de Israëlische veiligheidsdiensten. “Zo ontwikkelen academische instellingen technologie voor de veiligheidsdiensten die later misbruikt wordt voor mensenrechtenschendingen, en bieden zij opleidingen aan medewerkers van het leger en de veiligheidsdiensten, die deze kennis later misbruiken voor mensenrechtenschendingen.”

Daardoor acht de Commissie het risico groot dat hierdoor ook deze universiteiten betrokken zijn bij de mensenrechtenschendingen. “Samenwerkingen met deze academische instellingen acht de Commissie dan ook problematisch in het licht van het universitair mensenrechtenbeleid.” Daarom adviseert de commissie om de samenwerking met de Israëlische partners stop te zetten. De universiteit Gent heeft, onder druk van de pro-Palestijnse actievoerders en na een nieuw advies van de eigen mensenrechtencommissie, beslist dat alle lopende samenwerkingen met Israëlische universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen stoppen. Rector Rik Van de Walle liet al weten dat hij hier over de volledige lijn gehoor aan zal geven.

“Niet genoeg”

Maar voor de protesterende studenten is het nog steeds niet genoeg. De UGent werkt namelijk nog steeds samen met zes Israëlische bedrijven. “Ook zij dragen bij aan de oorlog, de constante schendingen van de mensenrechten en het lijden in Gaza. We gaan door tot onze eisen worden ingewilligd”, klinkt het bij de actievoerders

Later vandaag komt de raad van bestuur van de UGent opnieuw samen om de eis van de studenten te bespreken. Er werd ook een bemiddelaar aangesteld die de eisen van de UGent en de studenten zal proberen verzoenen. Deze week voegden ook pro-Palestijnse assistenten zich bij de acties van de studenten. Zij gaven aan dat ze bij het examentoezicht “zullen wegkijken van spiekende studenten, zoals de rectoren dat doen bij de mensenrechtenschendingen van Israël in Gaza”.

Meer
Lees meer...