Wrevel tussen Vlaamse onderhandelaars alweer opgelost

De wrevel tussen de Vlaamse onderhandelaars over de onderhandelingsnota’s van formateur Matthias Diependaele (N-VA) lijkt na een kort overleg alweer verdwenen. Zowel Vooruit als cd&v uitten hun bezorgdheden, maar de gesprekken verliepen constructief en iedereen kan weer verder.

De nota’s van Diependaele, die voornamelijk vanuit het N-VA-standpunt waren opgesteld, werden volgens Vooruit niet snel genoeg aangepast aan hun opmerkingen. De klacht kreeg extra gewicht toen ook cd&v zich kritisch uitte over de werkwijze. Hilde Crevits (cd&v) benadrukte dat het belangrijk was dat “de twee andere partijen (Vooruit en cd&v, red.) zich voldoende gerespecteerd en gewaardeerd voelen”.

Kort overleg brengt duidelijkheid

Na een kort overleg verklaarde de woordvoerder van Vooruit: “Het overleg is goed verlopen. Hopelijk kan het nu weer vooruitgaan.” Ook bij N-VA klonk het dat er geen echte wrijvingen waren: “De werkmethode is besproken en alles is opnieuw helder gesteld.”

N-VA, cd&v en Vooruit bevestigden na het overleg hun gezamenlijke afspraken opnieuw. “Iedereen is er hard toe bereid om verder te werken”, zei Diependaele. Voorafgaand aan de bespreking bagatelliseerde hij de spanningen: “Het is logisch dat er wrijvingen zijn, dit zijn onderhandelingen. Maar ik kan garanderen dat er met de opmerkingen van alle partijen rekening wordt gehouden.”

Diependaele bleek gelijk te hebben, want de forse uitspraken van enkele Vooruit-politici lijken nu vooral retoriek te zijn geweest. Na de heldere afspraken kan de focus weer liggen op de inhoud van de onderhandelingen.

Meer
Lees meer...