Autoherstellers eisen een betere toegang tot de data van voertuigen

De regelgevers van de Europese Unie moeten de autofabrikanten verplichten om gegevens over hun voertuigen te delen met onafhankelijke herstellers. Alleen op die manier kan worden vermeden dat de kosten voor de autobezitters stijgen en het voortbestaan van een aantal bedrijven in het gedrang zou kunnen komen. Dat hebben woordvoerders van de Fédération Internationale des Grossistes, Importateurs et Exportateurs en Fournitures Automobiles (Figiefa) benadrukt.

De autofabrikanten betogen echter dat de voertuiggegevens een veiligheidsrisico kunnen vormen indien ze niet correct worden beheerd.

Waarom is dit belangrijk?

De oproep heeft betrekking op de plannen van de Europese Commissie om de wetgeving rond het delen van data van motorvoertuigen aan te passen. De Europese Commissie wil die regelgeving voor een periode van vijf jaar te verlengen, zonder echter iets aan de inhoud te veranderen. Volgens de Figiefa gaat de wetgeving echter niet ver genoeg en moeten er uitbreidingen komen. De bijgewerkte wetgeving zal vermoedelijk begin juni van dit jaar in werking treden.

Bijzonder lucratieve sector: Moderne auto’s genereren een grote hoeveelheid data over hun werking, waardoor mechanische problemen snel en nauwkeurig kunnen worden opgespoord.

 • Gewapend met deze gegevens kunnen reparateurs volgens de Figiefa de meeste problemen bij verschillende merken en modellen gemakkelijk verhelpen.
  • Onafhankelijke herstellers zeggen echter dat autobedrijven terughoudend zijn om de gegevens te verstrekken en daarvoor ook vaak hoge prijzen aanrekenen.
  • Niet zelden worden de gegevens gereserveerd voor de officiële onderhoudsnetwerken van de constructeurs en de grote technologiebedrijven waarmee de autobouwers samenwerken.
  • De data die door auto’s worden gegenereerd hebben een bijzonder lucratief karakter. Diensten die op deze gegevens zijn gebaseerd, kunnen fabrikanten miljarden euro extra inkomsten opleveren.
 • Bij de verlenging van de bestaande wetgeving op het delen van de data zullen een aantal nieuwe regels worden ingevoerd.
  • Onder meer ook de data die door de sensoren van auto’s worden geproduceerd, zouden daardoor gemakkelijker moeten kunnen worden gedeeld.
  • Maar een ingrijpende herziening van de wet is volgens de Europese Commissie niet noodzakelijk gebleken.

Een gemiste kans: Volgens de Figiefa gaat de Europese wetgeving op het delen van data echter niet ver genoeg.

 • Sylvia Gotzen, directeur van de organisatie, waarschuwt dat de onafhankelijk herstellers ook na de update van de wetgeving benadeeld zullen worden.
  • “Data die in realtime worden verzameld, gaan rechtstreeks naar de autofabrikanten en hun erkende netwerken”, werpt Gotzen op. “Daardoor blijven de onafhankelijke herstellers slechts met de kruimels achter. Er dreigt hier een grote kans te worden gemist.”
 • Bovendien waarschuwt de Figiefa dat autofabrikanten rond de toegewezen garanties misleidende taal gebruiken.
  • Hierdoor zouden klanten de indruk krijgen dat het inschakelen van een onafhankelijke reparateur een potentiële schending van de voorwaarden voor die garanties zou betekenen.
  • Met die misleidende taal zouden de constructeurs chauffeurs aan hun eigen netwerken voor het onderhoud en de herstelling van hun wagen binden.
  • De Figiefa vraagt dan ook dat de Europese Unie de regels over de taal die voor deze garanties mag worden gebruikt, zou verstrengen.
 • De Figiefa kreeg bij zijn oproep ook de steun van het Bureau Européen des Unions de Consommateurs (Beuc), de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) en de European Association of Automotive Suppliers (Clepa).
  • De FIA wil daarbij ook een grotere standaardisering in de communicatie van de betrokken data afdwingen.
  • “Momenteel kan elke constructeur de data in een eigen formaat aanleveren, wat problemen kan opleveren voor garages die verschillende modellen onderhouden”, luidt het daarbij
  • “Bovendien dreigen er door de fabrikanten ook bijzonder hoge vergoedingen voor de toegang tot de data te worden gevraagd. Ook dat zou in het nadeel van de onafhankelijke herstellers werken.”
Meer
Lees meer...