Bart De Wever wordt preformateur: Meer mogelijkheden en extra tijd om federale regering te vormen

Koning Filip heeft Bart De Wever (N-VA) aangesteld als preformateur. Deze benoeming geeft De Wever meer mogelijkheden om de vorming van een federale regering verder te verkennen en biedt hem meer tijd om zijn taak uit te voeren.

Bart De Wever betrad het koninklijk paleis als informateur en verliet het als preformateur. Deze stap markeert een belangrijke verandering in zijn opdracht van Koning Filip. Als informateur moest De Wever onderzoeken welke partijen bereid zijn samen te werken, waarbij een Arizona-coalitie (N-VA, MR, Les Engagés, cd&v en Vooruit) als meest logische optie naar voren kwam.

Verkenningsgesprekken met partijleiders

In de ochtend rapporteerde De Wever aan de koning over zijn gesprekken met verschillende partijleiders. Zijn taak als informateur was om mogelijke coalities te verkennen en te beoordelen welke partijen een samenwerking zouden overwegen.

Met een uitgebreide informateursnota stapte hij naar de koning, in de hoop aangesteld te worden als formateur. Dit zou hem de mogelijkheid hebben gegeven om inhoudelijke gesprekken over een regeringsvorming te starten.

Vooruit en Les Engagés remmen formatieproces

Vooruit en Les Engagés gaven echter aan dat de tijd nog niet rijp was voor een formateur en dat er nog te weinig gesprekken hadden plaatsgevonden. Zij wilden verdere verkennende gesprekken met De Wever als informateur. Deze partijen vonden dat de volgende stap in het proces nog niet gezet kon worden zonder meer overleg.

Koning Filip koos voor een middenweg en benoemde De Wever tot preformateur. Deze rol biedt hem de mogelijkheid om de verschillende partijen aan één tafel te brengen, iets wat hij als informateur niet kon doen. Als preformateur hoeft De Wever ook niet meer wekelijks verslag uit te brengen aan de koning. Hij krijgt de tijd tot 10 juli om zijn bevindingen te presenteren. Zoals de afgelopen weken wel vaker het geval was, gaf De Wever geen commentaar bij het verlaten van het paleis.

Meer
Lees meer...