Belgische freelancers wachten vaak op hun geld: “Betere betalingsafspraken nodig”

Uit een recente enquête blijkt dat meer dan een kwart van de Belgische freelancers wacht op minimaal 5.000 euro aan onbetaalde facturen. Dat wijst op een urgent probleem van late betalingen, wat de financiële stabiliteit van veel freelancers onder druk zet.

De community Freelancers in Belgium, samen met de bedrijfsdata-specialist Openthebox en het boekhoudplatform Accountable, voerde een bevraging uit onder zelfstandige professionals. Deze enquête, gebaseerd op 220 respondenten, schetst een verontrustend beeld van het betalingsgedrag van klanten.

Belangrijkste bevindingen

 • 7 op de 10 freelancers werken voor een tarief tussen 50 en 150 euro per uur.
 • In 4 op de 10 gevallen betalen klanten hun factuur pas na de opgelegde deadline.
 • 28 procent van de freelancers wacht op de betaling van 5.000 euro of meer aan onbetaalde facturen.
 • 8 op de 10 freelancers checken de financiële situatie van hun klanten zelden of nooit vooraf.
 • 1 op de 3 freelancers vertrouwt zijn klanten volledig op hun woord.
 • Slechts 10 procent durft op voorhand een voorschot te vragen en slechts 3 procent eist het volledige bedrag op voorhand.

Gevolgen

Volgens Jenny Bjorklof, community leader van Freelancers in Belgium, heeft de vertraging van betalingen vaak een directe impact op de werking van freelancers.

“Wanneer betalingen vertraging oplopen, heeft dat vaak een directe impact op de werking van de freelancers. Vaak worstelen ze om essentiële uitgaven zoals huur, nutsvoorzieningen en boodschappen te dekken,” aldus Bjorklof in een persbericht.

Te braaf

De resultaten van de enquête suggereren dat freelancers vaak te terughoudend zijn in hun samenwerkingen met klanten. Ze aarzelen om bindende contracten of voorschotten te vragen, uit angst dat dit de relatie met de opdrachtgever zou schaden.

Bjorklof benadrukt echter dat freelancers zichzelf moeten beschermen om de waarde van hun werk te verzekeren. “Freelancers moeten zichzelf beschermen. Alleen zo kunnen ze verzekeren dat ze de waarde krijgen die ze verdienen voor het harde werk dat ze leveren,” zegt ze.

Tips

Om freelancers te helpen bij het verbeteren van hun betalingsafspraken, geven Freelancers in Belgium en hun partners vijf praktische tips mee:

 1. Stel duidelijke betalingsvoorwaarden op: “Vermeld hierin duidelijk de betalingstermijn, de mogelijke betalingsmethoden en extra kosten in geval van laattijdige betaling of annuleringen.”
 2. Vraag altijd een voorschot: “Een voorschot is een teken van engagement.”
 3. Controleer de financiële gezondheid van je klanten: “Google de naam van je klant eens en bekijk hoe het bedrijf in het nieuws is gekomen.”
 4. Stuur je facturen in een regelmatig ritme: “Hoe langer je wacht met factureren, hoe langer het waarschijnlijk zal duren voordat je betaald wordt.”
 5. Stuur tijdig een herinnering: “Dat kan je al zeker doen één week nadat de betalingstermijn verstreken is.”
Meer
Lees meer...