Beste P-magazine: gelieve geen gratis tickets meer uit te delen voor het Boudewijnpark

Open brief van Sea Shepherd Belgium, Bite Back, BlueShark en Dauphins Libres aan de redactie van P-magazine

Geachte redactie van P-magazine,

Tot onze ontsteltenis lazen wij in P-magazine 29 (van vrijdag 18 juli 2014) dat jullie tijdschrift bij de volgende editie gratis tickets voor het dolfinarium Boudewijn Seapark zal weggeven aan de lezers. Wij vinden het onbegrijpelijk en verwerpelijk dat jullie magazine op deze manier het dolfinarium promoot. 

Intelligente zeezoogdieren als dolfijnen horen immers helemaal niet thuis in gevangenschap. In de vrije natuur zwemmen deze dieren tot honderd kilometer per dag en leven en jagen ze in complexe en hechte sociale familieverbanden. Ze worden van deze natuurlijke leefwereld en hun familie weggerukt en geplaatst in kleine, kale en gechloreerde betonnen bassins.

Instincten verwoest

Niet minder dan vier van de zeven dolfijnen van het Boudewijn Seapark werden op deze extreem stressvolle manier weggerukt van hun familie en naar – vaak verschillende opeenvolgende – aquaria verscheept. Maar zelfs dolfijnen die in gevangenschap zijn geboren, worden al op jonge leeftijd  weggenomen bij hun moeders. Over het algemeen om te worden verkocht aan een ander park of om deel te nemen aan kweekprogramma’s.

In de dolfinaria worden de natuurlijke instincten van deze uiterst intelligente zoogdieren volledig verwoest. Het jachtinstinct wordt verwrongen tot een bedelen voor dode vis – die ze vaak pas toegegooid krijgen na het verplicht uitvoeren van zinloze, voor de mens vermakelijke kunstjes.

Dolfijnen navigeren met echolocatie. Ze stoten sonar golven uit die hen toelaten zich te oriënteren en de locatie, afstand, vorm en dichtheid van prooien en voorwerpen te bepalen. In een betonnen tank stuitert deze sonar echter tegen de muren, als een echo die eindeloos opnieuw in hun hoofd blijft nagalmen. Dat leidt tot zware verwarring van het zintuigelijke apparaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel dolfinaria naar anti-depressiva moeten grijpen om hun dolfijnen welwillend en actief te houden voor shows. 

In het Brugse Boudewijn Seapark leven de dolfijnen bovendien ook nog in een volledig overdekt bassin. Ze zien dus nooit direct daglicht, als extra ontbering naast de afwezigheid van de natuurlijke ruimte van de zee, de afwezigheid van hun uitgebreide familieverbanden en het onvermogen te jagen of zelfs hun echolocatie te gebruiken.

Het gebrek aan noodzakelijke zorg voor het welzijn van de dieren uit zich vaak in een moeizame voortplanting. Slechts enkele weken geleden moest het Seapark nog het overlijden van de één week oude babydolfijn Origi melden. Maar Origi is reeds de 22ste dolfijn die in het Boudewijnpark bezwijkt. 

De noden van de dolfijnen

In het recente wetenschappelijke rapport Marine Mammals in Captivity van de Humane Society (HSI) en de World Society for the Protection of Animals (WSPA) kwamen onderzoekers tot de conclusie dat geen enkele tank en zelfs geen enkel zeebassin aan de noden van migrerende zeezoogdieren kan voldoen. Niets kan de wind, de golven, de algen, de vissen, de immense ruimte en de druk van de dieptes nabootsen. Niets kan de vreugde van de jacht in teamverband en de verre reizen vervangen.

U vindt het uitgebreide rapport dat een schat aan achtergrondinformatie bevat in de bijlage. Gezien de verantwoordelijkheid die P-magazine op zich neemt via de intentie gratis tickets voor het dolfinarium te verstrekken, raden wij ten stelligste aan het rapport door te nemen.  Daarnaast willen wij ook aanbevelen de film Blackfish te bekijken, die als beste documentaire wereldwijd talloze prijzen in de wacht sleepte. 

In de ons omringende landen Oostenrijk, Cyprus, Ierland, Tsjechië, Slovakije, Estland, Letland, Hongarije, Polen en Luxemburg zijn dolfinaria verbannen, omdat zij het in gevangenschap houden van zeezoogdieren in deze tijd niet meer ethisch te verantwoorden achten. In India worden dolfijnachtigen zelfs wettelijk erkend als “niet-menselijke personen”, wiens recht tot leven en vrijheid bij wet moet worden gerespecteerd. 

Op 28 juni laatstleden verzamelden meer dan 400 mensen van over heel Europa (onder andere België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Rusland en Tsjechië) onder het Brusselse Atomium in een protest om dolfijnen in gevangenschap een stem geven. Ook Ric O’Barry – de voormalige trainer van de dolfijnen die te zien waren in de tv-reeks Flipper – was hierop aanwezig.

Publicatie in De Standaard

Publicatie in De Redactie 

In naam van de ondertekenende organisaties vragen wij dan ook met aandrang, dat P-magazine zich verdiept in de achtergrond van de dolfijnenindustrie en afziet van het verdelen van vrijkaarten voor het Boudewijn Seapark.

Wij kijken uit naar uw reactie,

Met vriendelijke groeten,

Katrien Vandevelde en Annelies Mullens, in naam van:

Sea Shepherd Belgium – Bite Back – BlueShark – Dauphins Libres

Meer
Lees meer...