Cyprus exporteert duizenden zwerfdieren naar buitenlandse opvanggezinnen

De voorbije zeven jaar heeft Cyprus in totaal ongeveer dertigduizend honden naar het buitenland geëxporteerd. Vooral vanuit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kan een grote interesse voor de adoptie van een hond uit Cyprus worden opgemerkt. Dat is gebleken tijdens een recente discussie in het Cypriotische parlement over de financiering van opvangcentra voor thuisloze honden en katten.

In Cyprus vormen deze zwervende honden en katten een groot probleem. Het land probeert verschillende strategieën uit om voor dit knelpunt een aanvaardbare oplossing te vinden.

Opvang

De overheid organiseert geregeld acties waarbij een aantal zwerfdieren worden geëuthanaseerd. Anderzijds worden er ook budgetten vrijgemaakt om de werking van opvangcentra te financieren. Een deel van de dieren kan echter ook naar een buitenlands opvanggezin worden gestuurd. Jaarlijks zou Cyprus op die manier jaarlijks vijfduizend honden en katten exporteren.

“Dierenliefhebbers in andere landen weten dat Cyprus een oplossing probeert te zoeken voor honden en katten die geen thuis hebben en op straat moeten proberen te overleven”, beklemtoonde Nikos Kettiros, ondervoorzitter van de milieucommissie in het Cypriotische parlement. “Er kan in het buitenland dan ook een aanzienlijke interesse voor de opvang van een dier worden opgemerkt.”

“Dierenorganisaties hebben bevestigd dat de export van deze dieren op een compleet legale manier gebeurt”, gaf Kettiros nog aan. “De kosten van het transport worden bovendien door de bestemmelingen en de toekomstige eigenaars van de dieren gedragen.”

Show voor straathonden

Geraamd wordt dat op Cyprus ongeveer 250.000 straathonden rondzwerven. “Slechts een fractie van deze dieren kunnen worden gered en vinden uiteindelijk een eigenaar”, voeren de dierenorganisaties aan. “Cyprus heeft slechts 1,2 miljoen inwoners en die bevolking kan dit probleem onmogelijk oplossen.”

“De situatie is dan ook quasi hopeloos. Het aantal straathonden blijft toenemen. Vele dieren sterven uiteindelijk een hongerdood, worden vergiftigd of worden door auto’s overreden. Slechts een beperkte populatie komt in een opvangcentrum terecht en krijgt uitzicht op een nieuwe thuis.”

De kosten van de opvangcentra lopen echter sterk op. Het voorbije decennium werd in het Cypriotische parlement een wet gestemd die de euthanasie van thuisloze dieren toeliet. Geraamd wordt dat in Cyprus elk jaar ongeveer 20.000 honden worden geëuthanaseerd om de organisatie van de opvangcentra betaalbaar te houden.

Om de aandacht van de bevolking op het probleem te vestigen en voor een aantal dieren alsnog een onderkomen te vinden, wordt door dierenorganisaties op Cyprus ook al geruime tijd jaarlijks een show voor straathonden georganiseerd.

Meer
Lees meer...