De 16 meest bizarre manieren om onze planeet te redden

Wetenschappers en creatievelingen hebben al heel wat manieren bedacht om onze energieconsumptie in te dijken, groene energie te verkrijgen en de opwarming van het klimaat tegen te gaan. Electrische mobiliteit wordt bijzonder belangrijk om het broeikaseffect tegen te gaan. Maar niet iedere uitvinding is even logisch als die van Volkswagen e-mobility. Dit zijn de 16 meest bizarre:

1. Energiestralen vanuit de ruimte naar de Aarde

Satellieten ontvouwen in de ruimte enorme zonnepanelen en sturen zo onbeperkt groene energie naar de Aarde. Dat gebeurt dan met microgolven die worden opgevangen met antennes. Het Japanse ruimtevaartagentschap JAXA werkt aan een dergelijk idee, waarvoor voor de kust van Tokio een drie kilometer lang kunstmatig eiland zou worden gebouwd.

Een satellietontwerp voorziet in een vierkant oppervlak van twee kilometer aan elke zijde, met bovenaan zonnepanelen en onderaan transmissieantennes. Dat paneel zou dan met tien kilometer lange kabels aan een kleine controle-eenheid hangen. Aangezien die eenheid dan tien kilometer hoger zweeft, wordt hij door de centrifugale krachten net hard genoeg van de Aarde weggeduwd om een tegengewicht te bieden voor de zwaartekracht die aan het paneel trekt. Zo moet de constructie dan in een stabiele baan om de Aarde blijven.

Een probleem bij het vorige ontwerp is dat de productie onregelmatig is omdat de zonnepanelen meedraaien met de Aarde. Een meer ingewikkeld ontwerp voorziet daarom twee apart vliegende enorme spiegels die 24 uur per dag zonlicht naar twee zonnepanelen stralen. Doordat de spiegels onafhankelijk bewegen, moeten ze steeds perfect in formatie kunnen vliegen.

NASA

2. Drijvende fitnessruimtes

Een fitnesszaal is doorgaans saai, en met al die energie die mensen er opwekken gebeurt niks. Architect Mitchell Joachim In New York wil daarom een soort drijvende fitnessboten in het leven roepen die varen dankzij de inspanningen van de opvarenden.

archinode.com

3. Een tornadomachine

De Canadese ingenieur Louis Michaud wil energie genereren door tornado’s op te wekken. Zijn centrale zou een diameter van 100 meter hebben en 200 megawatt aan elektrische stroom kunnen produceren, ongeveer hetzelfde als een steenkoolcentrale maar zonder de uitstoot van CO2.

De Atmospheric Vortex Engine (AVE) zuigt warme, vochtige lucht binnen en creëert zo een draaikolk. Door het temperatuurverschil tussen de motor en de lucht erboven reikt de tornado dan tot in de atmosfeer. De draaibewegingen drijven elektrische turbines aan.

4. Een lichaamswarmtevanger

De gemiddelde mens genereert ongeveer 60 watt terwijl hij op de zetel ligt, en ongeveer 100 wanneer hij in het spitsuur naar de trein holt. In het treinstation van het het Zweede Stockholm wordt die lichaamswarmte van 250.000 pendelaars opgevangen om een nabijgelegen, dertien verdiepingen hoog kantoorgebouw te verwarmen.

Eerst zuigt een ventilatiesysteem de lichaamswarmte op, waarna die water verwarmt in ondergrondse tanks. Dat water wordt dan naar de verwarmingsleidingen van het gebouw gepompt, waardoor dat ongeveer 25 procent bespaart op de energiefactuur.

vortexengine.ca

5. Koeien look voederen

Koeien en ander vee produceren miljoenen tonnen van het broeikasgas methaan. Een gemiddelde koe is goed voor maar liefst 200 tot 500 liter per dag, vooral door te boeren.

Wetenschappers zoeken al een tijd naar manieren om daar iets aan te doen, zoals de beesten look voederen. Look doodt namelijk de methaanproducerende maagbacterie. 

thinkstock

6. Een kunstmatige vulkaanuitbarsting

De Aarde kan afgekoeld worden door bepaalde stoffen in de atmosfeer te brengen die zonnestralen tegenhouden. Dat gebeurt op een natuurlijke manier bij vulkaanuitbarstingen die zwavel uitstoten. Wetenschappers spelen dus met het idee om bijvoorbeeld zelf dergelijke uitbarstingen op te wekken, al is er nog veel te weinig geweten over de mogelijk schadelijke gevolgen daarvan. Veel meer onderzoek is nodig, maar het is een mogelijke piste.

thinkstock

7. Bier brouwen met stoom

Een voor de hand liggende oplossing om minder energie te verbruiken is productiemethodes aanpassen. Dat kunnen bierbrouwerijen doen bij het koken van wort, een suikerrijke waterige oplossing. Dat koken vreet normaal 20 procent van de energieconsumptie van een brouwerij, maar de PDX Wort Heater van het Engelse Pursuit Dynamics maakt daar komaf mee. Het systeem schiet stoom om de wort te verhitten, waardoor de vloeistof verandert in mistdruppels die veel sneller verhitten. Dat halveert niet alleen die energiekost, maar ook de benodigde tijd. 

thinkstock

8. Het planten van harige planten

Onderzoeker Christopher Doughty van de Universiteit van Californië ontdekte dat planten in hete, dorre omgevingen harig zijn, en dat die eigenschap hen toelaat schadelijk nabij-infrarood licht te reflecteren en fotosynthese efficiënter te maken. Daardoor ontstond het idee om dergelijke planten ook op minder warme plaatsen te laten groeien, al kwam veel kritiek op een dergelijk voornemen om soorten te introduceren op plaatsen waar ze niet van nature voorkomen. En terwijl planten genetisch gemanipuleerd zouden kunnen worden, is de groene kant van het verhaal ook twijfelachtig. Extra weerkaatsing van licht zou als gevolg kunnen hebben dat minder water verdampt, waardoor de planeet net nog warmer zou kunnen worden.

thinkstock

9. Verticale boerderijen

Terwijl al zo’n 80 procent van de beschikbare landbouwgrond wordt gebruikt, groeit het aantal mensen nog steeds aan. Dankzij verticale boerderijen is niet alleen meer grond beschikbaar, ze verminderen ook de waterverspilling én telen het voedsel dichter bij de consument. Concreet gaat het dan om boerderijen op wolkenkrabbers in de steden. Op elke verdieping kunnen dan andere gewassen worden geteeld via belichting die wordt aangedreven door zonne-energie. Water en afval worden gerecycleerd, gewassen hebben maar een fractie van het water nodig dat ze nu verbruiken, heel het jaar kan worden geteeld en de fruit en groenten zijn beschermd tegen overstromingen en droogtes. Een bijkomend voordeel is dat landbouwgrond kan worden teruggegeven aan de natuur.

Cjacobs627/en.wikipedia

10. Kunstmatige bomen die CO2 slurpen

Bomen halen koolstofdioxide of CO2 uit de lucht, maar volgens sommige wetenschappers kan dat beter. Het team van Claus Lackner van de Universiteit van Columbia University bedacht een kunstmatige boom die duizenden keren meer CO2 uit de lucht plukt, en de stof ook kan afgeven voor menselijk gebruik, zoals in bepaalde industrieën. Volgens berichten van iets meer dan een jaar geleden kost een dergelijke boom zo’n 15.000 euro per stuk. 

Institution of Mechanical Engineers

11. Zonnebril voor de aarde

Verscheidene wetenschappers menen dat we de opwarming van de Aarde kunnen tegenhouden door spiegels de ruimte in te schieten om zo de zonnestralen weg van de Aarde te weerkaatsen. Spiegels die twee procent van het zonlicht kunnen afweren, zouden de effecten van global warming een halt toeroepen zodat andere maatregelen kunnen worden genomen. Volgens een berekening van astronoom Roger Angel zou je daarvoor wel 16 biljoen (16.000.000.000.000) schijven van 0,6 meter diameter nodig hebben…

Een ander voorstel voorziet in een enorme ruimtelens die ervoor zorgt dat minder zonlicht op de Aarde valt. Daarvoor zou een lens met een diameter van 1.000 kilometer en een dikte van een paar millimeter nodig zijn, veel kleiner dan in deze voorstelling:

Wikimedia Commons/Mikael Häggström

12. Schepen die wolken maken

Dikke, witte, laaghangende wolken weerkaatsen veel zonlicht, waardoor wetenschappers op het idee kwamen om er zelf meer van te maken. Dat kan bijvoorbeeld door zeewater hoog in de lucht te spuiten met speciale schepen. John Lathan denkt dat een vloot van 1.500 dergelijke schepen genoeg is om de klus te klaren.

John MacNeill

13. De creatie van meer plankton en algen

Plankton in de oceaan haalt via fotosynthese CO2 uit de lucht om voedsel te maken. Wanneer de kleine diertjes sterven, zinken ze naar de oceaanbodem en nemen ze die koolstofdioxide mee. Wetenschappers spelen dus met het idee de groei van plankton te bevorderen. Dat kan door ijzer in de zee te pompen, omdat dat de groei van fytoplankton bevordert. 

Een gelijkaardige piste wil met een buizensysteem water van de oceanen mengen. Zo kan water van de bodem, dat rijk is aan voedingsstoffen, naar boven worden gepompt om zo algen te voeden die ook CO2 uit de lucht halen.

thinkstock

14. Boombommen

Sommige geo-ingenieurs menen dat we quasi-instantbossen kunnen maken door ‘boombommen’ uit vliegtuigen te gooien. Die bommen zitten dan vol kleine plantjes die worden verspreid op de grond. Deze techniek regenereerde succesvol mangrovebossen na de doortochten van orkanen Katrina en Rita in Amerika. Een omgebouwde C-130 die aanvankelijk werd gebouwd om mijnen te droppen, kan zo tot 900.000 bomen per dag laten vallen.

coroflot

15. Draaiende wolkenkrabbers

De Italiaans-Israelische architect David Fisher heeft een gebouw ontworpen waarvan de verdiepingen kunnen ronddraaien. Tussen elke verdieping zitten windturbines die niet alleen genoeg energie opwekken voor het gebouw, maar voor tien gebouwen van eenzelfde grootte. 

16. Kunstmatige gletsjers

Het smeltwater van gletsjers is op heel wat plaatsen, zoals in de Himalaya, Peru en Chili, noodzakelijk voor de landbouw. Nu ze helemaal riskeren te smelten, lopen landbouwers het risico zonder water te komen zitten. Chewang Norphel, een gepensioneerde civiele ingenieur uit India heeft daarom een systeem uitgedokterd dat water naar ondiepe plassen pompt met rotsachtige dijken. In de winter bevriezen die plassen, en vormen ze ijslagen naarmate meer water wordt toegevoegd. In de lente smelt dat water, waarna het naar de landbouwers stroomt. De grootste kunstmatige gletsjer die al werd gemaakt is bijna een derde van een kilometer lang en 45 meter breed. 

thinkstock
Meer
Lees meer...