De Croo zet abortus op de verkiezingsagenda: “Vrouwen moeten baas zijn in eigen buik”

Hoewel de huidige verkiezingscampagne zich vooral richt op koopkracht, probeert premier Alexander De Croo (Open Vld) abortus opnieuw als belangrijk thema naar voren te schuiven. Hij heeft hierbij een duidelijke visie, die verschilt van die van regeringspartner cd&v.

Alexander De Croo streeft ernaar om het recht op abortus in de Grondwet te verankeren, zodat er nog weinig ruimte voor discussie overblijft. Naast de grondwettelijke verankering pleit hij ook voor het verlengen van de termijn voor het uitvoeren van abortus naar 18 weken. Dit was het unanieme advies van een expertencommissie, maar is nog niet definitief goedgekeurd.

“We moeten vermijden dat we in een soort politieke tapijtenhandel belanden als de experten unaniem zeggen dat achttien weken de juiste periode is”, stelt De Croo.

Weerstand van cd&v

Binnen de huidige regering ligt cd&v dwars. Hilde Crevits (cd&v) liet onlangs duidelijk weten: “Abortus tot 18 weken of euthanasie bij een voltooid leven? Niet met ons.” Ze benadrukte dat cd&v bereid is het gesprek te voeren over een uitbreiding naar 14 weken, maar niet verder.

Verschillende kopstukken van andere partijen, waaronder Freya Van den Bossche en Franck Vandenbroucke (beiden Vooruit), steunen het advies van de expertencommissie. Petra De Sutter (Groen) was het scherpst: “Wij voelen ons gegijzeld door cd&v. Dit is niet voor herhaling vatbaar in een volgende regeerperiode.”

Afschaffing van de wachttijd

Naast de verlenging van de termijn naar 18 weken, wil De Croo ook de verplichte wachttijd van zes dagen voor vrouwen die een abortus willen, afschaffen. “Als een vrouw niet zwanger wenst te zijn en vindt dat ze niet klaar is voor een kind, dan is het heel paternalistisch om te zeggen: U moet daar nog eens zes dagen over nadenken,” verklaart De Croo, die de wachttijd “nutteloos” noemt.

Met zijn uitspraken en voorstellen hoopt De Croo abortus weer prominent op de verkiezingsagenda te plaatsen. “Wij vinden dat vrouwen baas moeten zijn in eigen buik. Als een vrouw zegt dat ze niet klaar is voor een kind, moet je dat respecteren. Welke toekomst geef je aan een kind op het moment dat die moeder daar eigenlijk niet klaar voor is?” stelde hij in een interview met Het Nieuwsblad.

Meer
Lees meer...