‘De Mol’: Kandidaten zien mol voor hun ogen aan het werk, maar wie heeft het door?

We kennen de halve finalisten van het elfde seizoen van De Mol. Nog vier kandidaten zijn mogelijk de mol en die hebben we vanavond heel duidelijk aan het werk gezien. Zo moest de mol live, voor de ogen van zijn of haar medekandidaten, aan zijn “handpop” laten weten wat hij of zij wilde doen in opdracht 2. Eén ding is zeker, het is niet Thomas, die de afgelopen weken uitgroeide tot de hoofdverdachte van Vlaanderen.

Er ging zondagavond een gigantische schokgolf door Vlaanderen, want de hoofdverdachte van De Mol heeft het spel moeten verlaten. Thomas bleef lang op de achtergrond, maar de afgelopen weken werd hij voor Vlaanderen de hoofdverdachte. En dat was dus onterecht, want hij is niet de mol. De mol is wel heel goed bezig, want in deze opdracht kon er in principe 17.000 euro verdiend worden (meer dan er op dit moment in de pot zit), maar het bleef bij 500 euro.

Opdracht 1: Meester Lancelot

De Mol A6O1
Play4

Voor de eerste opdracht moesten de kandidaten een leerkracht afvaardigen. Omdat Thomas geen zin had om tijdens zijn vakantie les te geven, werd het uiteindelijk Lancelot die voor de klas ging staan. Hij moest daarbij een les geven over België, waarna de leerlingen een test moeten maken. Op die test moet minstens de helft van de klas slagen (vijf op negen halen). Als dat lukt komt er 3.000 euro in de pot. Is de meerderheid gebuisd, dan wordt er niets verdiend.

De powerpoint van Meester Lancelot, is echter onvolledig. Om de gaten in zijn powerpoint in te vullen heeft Lancelot de hulp van de andere kandidaten nodig. Die kunnen hem op twee verschillende manieren helpen. Thomas en Comfort konden informatie verzamelen uit boeken in de bibliotheek. Toos en Ruben kunnen met kattenkwaad fun facts verzamelen. Die fun facts worden al zeker gevraagd op de test. Door elastiekjes te schieten, te racen met bureaustoelen en appels in de lucht te schieten kunnen ze zo examenvragen vrijspelen.

  • Te verdienen: 3.000 euro
  • Verdiend: 0 euro

Opdracht 2: De groep tegen de mol

De Mol A6O2
Play4

In de tweede opdracht namen de kandidaten het één tegen één op tegen de mol. Het gaat om een kaartspel, waarbij er geld verdiend kan worden, maar ook geld uit de pot kan gaan. De kandidaten spelen met plusgeld, de mol (via zijn handpop) met mingeld. Zowel de kandidaat als de mol kan op eender welk moment stoppen, maar wanneer hij of zij de stopkaart trekt, stopt het spel voor hem of haar sowieso op 0 euro.

Het interessantste aan deze opdracht is dat de mol via een signaal moet doorgeven of hij of zij nog een kaart wil trekken of wil stoppen. Daardoor moeten de kandidaten de hele tijd opletten wat er gebeurt bij de kandidaten achter hun rug.

  • Te verdienen: 9.000 euro
  • Verdiend: 500 euro

Opdracht 3: Speed

De Mol A6O3
Play4

De tweede opdracht is duidelijk gebaseerd op de film Speed, waarbij een bus niet trager mag rijden dan 20 mijl per uur. Wanneer de bus trager gaat, ontploft een bom op de bus. Speurneuzen Comfort en Ruben kunnen ervoor zorgen dat de bom ontmanteld wordt. Dat doen ze door juiste antwoorden te geven op filmvragen. Die leveren dan een robotfoto op, die de kandidaten op de bus kunnen vinden. De juiste naam levert dan het juiste middel op om de bom onschadelijk te maken.

Wanneer de speurneuzen het juiste (of volgens hen althans juiste) middel hebben, kunnen ze naar de bus rijden. Maar daarvoor moeten ze weten waar de bus is. De bestemming van de bus staat vooraan op de bus, maar kan enkel gezien worden wanneer de bus geflitst wordt. Wanneer dat gelukt is, kunnen Comfort en Ruben koers zetten naar de bus. Daar moeten ze nog met behulp van een klein autootje op afstandsbediening zien te achterhalen welke kleur er onderaan de bus te vinden is. Die kleur wijst dan op de kabel die doorgeknipt moet worden om de bom onschadelijk te maken.

  • Te verdienen: 5.000 euro
  • Verdiend: 0 euro

Comfort

Comfort is de mol want …

De Mol A6 comfort
Play4

In de eerste opdracht moet Comfort samen met Thomas informatie vanuit bibliotheek doorgeven aan Lancelot. Daarbij gaat Comfort een eerste keer in de fout door plots over de Belgian Lions te beginnen. Ze wist op dat punt al dat Lancelot verward was over de Belgian Lions en de Red Lions en door haar boodschap was hij dus nog meer in de war.

Daarna geeft Comfort ook de foute naam van het schilderij van Magritte door. Ze zegt dan ook het misschien fout is, maar geeft ook al snel op om het juiste antwoord te zoeken.

In de opdracht waarin de mol informatie moet doorspelen aan de taxichauffeur drinkt Comfort als eerste van haar glas terwijl ze recht naar de taxichauffeur kijkt. Mogelijk kan dit dus een afgesproken signaal zijn. Ook haar handbewegingen zouden een signaal voor de taxichauffeur kunnen zijn.

Tijdens het spelletje tegen de mol kan het inderdaad zo zijn dat Comfort de kaart met 1.000 of 2.000 euro heeft overgeslagen. Haar spel duurde namelijk heel lang waarbij ze de ene lage kaart na de andere trok, terwijl ze wel twee hoge kaarten in haar pak had zitten. We hebben hier ook niet alle kaarten gezien als kijker, op het einde lagen er zelfs nog maar een stuk of vijf kaarten bij de trekstapel van Comfort, waar dus zowel de 1.000 als de 2.000 bij zouden liggen. Dit zou wel héél toevallig zijn.

In de laatste opdracht nemen Comfort en Ruben eerst het foute gereedschap mee, daardoor moeten ze twee keer rijden en gaat er heel wat tijd verloren.

Comfort is niet de mol want …

Comfort speelt in de school verschillende antwoorden juist door. Zo geeft ze het correcte jaartal door waarop besloten werd dat vrouwen ook kans maken op de Belgische troon en vertelt ze ook juist hoeveel ballen het Atomium telt (ook al is haar redenering daar fout).

Comfort had het bij het rechte eind in de groen of geel-discussie. Als ze dus naar Comfort hadden geluisterd, was de opdracht wel geslaagd en ging er 5.000 euro in de pot.

Lancelot

Lancelot is de mol want …

De Mol A6 Lancelot
Play4

In de eerste opdracht krijgt Lancelot de taak om les te geven aan een klas Amerikaanse jongeren. Daarbij begint hij de jongeren extra taken te geven zoals veranderen van plaats wat vooral chaotisch is en niet bijdraagt bij de opdracht.

Lancelot begint vervolgens een hele uitleg over de basketbalploeg, de Belgian Lions, terwijl het over de Red Lions, de Belgische hockeyploeg, gaat. Later geeft hij de juiste informatie, maar dat stuurt hij later nog eens bij naar basketbal.

Op het einde van de opdracht geeft hij een veel te lange uitleg over de geldbriefjes, waardoor hij er niet in slaagt om de laatste fun fact door te geven aan de klas. Met die extra vraag, die zeker gevraagd werd op het examen, hadden veel leerlingen vijf gehaald in plaats van vier en was de opdracht dus wel geslaagd.

Lancelot geeft in de tweede opdracht een fout antwoord op de vraag over zijn cover, daardoor krijgt hij een extra stopkaart in plaats van 2.000 euro. Uiteindelijk haalt hij hier ook geen geld op.

Het kan kloppen dat het signaal het aanraken van zijn bril was, aangezien Lancelot dit ook doet tijdens zijn eigen spel, net voor de taxichauffeur besluit om te stoppen.

In de laatste opdracht geven Thomas en Lancelot de foute naam door. Dat is een perfecte strategie als mol omdat hier veel tijd verloren kan gaan.

Lancelot is niet de mol want …

Lancelot geeft wel enkele juiste antwoorden door bij de filmvragen.

Ruben

Ruben is de mol want …

De Mol A6 Ruben
Play4

In de eerste opdracht schiet Ruben Herman De Croo neer waardoor de eerste fun fact, die een gegarandeerd juist antwoord voor de klas was, verloren gaat.

In de tweede opdracht geeft Ruben het foute antwoord over zijn vraag over de cover, daardoor krijgt hij een extra stopkaart.

Ruben en Comfort nemen aanvankelijk het foute gereedschap meer naar Yakima. Daardoor moeten ze nog eens terugkeren en gaat er heel wat tijd verloren.

Wanneer Ruben en Comfort moeten kijken welke kleur er onder de bus hangt, rijdt Ruben met het autootje onder een band van de bus. Daardoor hebben ze de kleur niet goed kunnen bekijken en ontstaat er een discussie, waarbij Ruben blijft volhouden dat de kleur onder de bus geel is. De drie kandidaten op de bus gaan daar uiteindelijk in mee en geven het foute antwoord. Daardoor ontploft de bom en gaat er 5.000 euro verloren.

Ruben is niet de mol want …

Bij het tweede fun fact gaan Ruben en Toos voor het juiste antwoord van de medaille en lukt het Ruben ook om de appel voor z’n gezicht te schieten. Zo verdienen ze twee fun facts en zouden de studenten dus al zeker twee juiste antwoorden kunnen geven. Al krijgt de klas er dus maar één te horen.

In de tweede opdracht haalt Ruben 100 euro op. Daarmee is hij een van de twee enige kandidaten die geld verdient in deze opdracht. Hij wilde ook dat Comfort stopte op 400 euro, waardoor ze 200 euro binnenhaalde. Uiteindelijk ging er in deze ronde 200 euro uit de pot.

Ruben gooit de tang vlot in de bus, waardoor een draadje doorgeknipt kan worden.

Thomas wilde absoluut Ruben niet volgen en ook in zijn biecht lijkt hij te zeggen dat hij Ruben toch is beginnen verdenken. Mogelijk heeft hij z’n test dus ingevuld op Ruben, wat hem uiteindelijk z’n plaats in het spel kostte.

Toos

Toos is de mol want …

De Mol A6 Toos
Play4

Toos slaagt er – na heel wat pogingen – niet in om de appel omhoog te schieten. Het is Ruben die hier de fun fact eigenlijk alleen binnenhaalt.

Na de tweede opdracht is hij degene die blijft zeggen dat Comfort door moet spelen. Zo gaat er uiteindelijk 200 euro uit de pot.

Toos rijdt met de bus over het autootje, waardoor Ruben en Comfort de kleur onder de bus niet kunnen dubbelchecken. Het is hier niet duidelijk wie er in de fout gaat, maar het kan dus een bewuste actie van Toos zijn.

Toos is niet de mol want …

Toos geeft de juiste antwoorden op de vraag over de premiers, waardoor ze in principe de eerste fun fact hadden kunnen verdienen. Daarna kan hij Ruben in het juiste vak duwen met de bureaustoel waardoor ze wel de tweede fun fact binnenhalen.

Toos haalt in de opdracht tegen de mol 600 euro op. Dat is het hoogste bedrag dat in de opdracht verdiend wordt.

Toos rijdt goed met de bus om het pingpongballetje in het gat te krijgen en rijdt ook nooit minder dan 20 mijl per uur.

Afvaller: Thomas

De Mol 16 Thomas
Play4

We vermoeden dat er in heel veel Vlaamse huiskamers verbaasd gereageerd werd. Want Thomas werd door velen gezien als de hoofdverdachte om de mol te zijn. Maar alsof het zo moest zijn, verlaat na Lieselot vorige week, nu ook de tweede West-Vlaming het spel. En ook wij moeten nu op zoek naar een nieuwe hoofdverdachte.

Hoofdverdachte: Lancelot

Lancelots verwarrende lestechniek zorgt ervoor dat we hem deze week als hoofdverdachte zien. In de klas gaf hij heel chaotisch les en leek het ons zelfs dat hij bewust maar vier juiste antwoorden gaf aan de studenten. Vooral de actie waarbij hij de laatste fun fact niet doorgaf aan de studenten is daarbij heel verdacht.

Daarnaast meenden we in het accent van de taxichauffeur ook wat Antwerpse klanken te herkennen. Zo zei die de naam “Ruben” met een Antwerpse tongval, wat dus niet kan zijn doordat Ruben zelf aan het woord was. De enige andere Antwerpenaar in het gezelschap is Lancelot.

De Mol is elke zondag om 19.55 uur te zien op Play4 en online via GoPlay.be.

Wil je op de hoogte blijven van alles over De Mol? Word dan lid van onze Facebookgroep ‘DE MOL 2023: alle hints en tips!’.

Meer
Lees meer...