‘De Mol’: Ritje op de dranktrein, traagste autorit ooit en een dagje bij het leger levert deze nieuwe hoofdverdachte op

De tweede aflevering van De Mol zit er al weer op. Daarin kregen de negen overgebleven kandidaten drie nieuwe opdrachten voorgeschoteld. En voor het eerst werd de pot daarbij flink gespijsd. Maar een van de kandidaten zal daar waarschijnlijk niet al te tevreden mee zijn. Dit is onze nieuwe hoofdverdachte.

Na het afscheid van Matteo vorige week wordt De Mol opnieuw gespeeld met negen onbekende Vlamingen. Zij moesten deze aflevering hun waarborg terug verdienen, zo traag mogelijk rijden met de auto en de testen van Navy SEALs overleven.

Opdracht 1: All aboard the booze train!

De Mol A2O1
Play4

In de eerste opdracht moest de groep op zoek naar voorwerpen die uit hun slaapplaats gehaald werden. Om hun waarborg terug te krijgen, moesten ze alle voorwerpen heelhuids terug kunnen halen. De groep werd in twee gedeeld. Vijf kandidaten (Comfort, Lancelot, Leïla, Samya en Thomas) maakten een ritje met de trein. De voorwerpen die ze nodig hadden om de waarborg terug te krijgen, bevonden zich op de trein, net als heel wat voorwerpen die ze niet nodig hadden. Om te achterhalen welke voorwerpen ze nodig hadden, moesten ze raadsels oplossen. Het antwoord op die raadsels was telkens een uur, dat op een speciale klok overeenkwam met twee cocktails die ze konden bestellen aan de bar. Juiste antwoorden leverden tips op in het parapluutje van de cocktail waardoor ze het juiste voorwerp konden kiezen.

Die juiste voorwerpen moesten vervolgens uit de trein gegooid worden, zonder dat ze daarbij kapot gingen. Om daarbij te helpen, moesten de vier andere deelnemers (Conny, Lieselot, Ruben en Toos), samen met “handige Harry”, netten bouwen om de landing van die voorwerpen zachter te maken. Elk voorwerp dat in het net valt en dus heelhuids van de trein geraakt, levert het bedrag op dat het waard is.

Wat zou de mol doen?

Als mol zit je in deze opdracht het beste in de trein. Naast de trein heb je namelijk geen enkele invloed op het geld dat verdiend wordt. Je kan de mooiste constructies bouwen, maar als de anderen de foute voorwerpen nemen of ze naast je netten goeien, komt er geen geld in de pot. Op de trein kan je de foute antwoorden geven, foute voorwerpen nemen of gewoon – zoals uiteindelijk gebeurde – alles naast de netten gooien.

  • Totaal te verdienen: 5.000 euro
  • Verdiend: 0 euro

Opdracht 2: Slakkenrace

De Mol A2O2
Play4

In de tweede opdracht stond er geen geld op het spel, maar wel extra informatie die handig kan zijn om de mol te vinden. Tijdens de selectiegesprekken viel er op een bepaald moment bij iedereen een lamp naar beneden. Enkel de mol was hiervan op de hoogte. Hij of zij moest dus acteren dat het een verrassing was dat de lamp naar beneden denderde. Deze momenten uit de interviews werden gefilmd en zouden getoond worden op het einde van de dag. Maar er zat een addertje onder het gras.

De twee chauffeurs van de wagens kregen als enige de kans om alle filmpjes te zien. Daarvoor moesten ze wel als laatste, maar nog steeds binnen de tijd aankomen. Chauffeurs van dienst waren Leïla en Ruben die het in een slakkenrace tegen elkaar moesten opnemen. Na twee zeer overbodige sanitaire tussenstops was het uiteindelijk Leïla die als laatste aankwam, drie minuten voor de tijdslimiet. Daarom mocht zij kiezen welke vier filmpjes iedereen te zien kreeg. Vervolgens mocht zij alleen de overige fragmenten bekijken.

Wat zou de mol doen?

Als mol zou je het liefst willen dat de kandidaten je filmpje niet te zien krijgen. Daarvoor moet je dus een van de twee chauffeurs zijn, waardoor deze opdracht eigenlijk al begint in de vorige opdracht. Want wie op de trein zat, kreeg cocktails voorgeschoteld. Als je deze drinkt, dan mag je niet meer rijden. Als je dan als mol wint, heb jij de keuze over de filmpjes die iedereen te zien krijgt en kan je er zo dus voor zorgen dat niemand jouw filmpje te zien krijgt.

Maar op die manier loop je als mol natuurlijk gigantisch in de kijker, wat ons toch niet helemaal aangeraden lijkt. Als je als mol weet dat je goed geacteerd hebt tijdens het interview ben je er eigenlijk beter af als je gewoon als passagier in een auto zit en de verdenking zo van jezelf afhoudt.

Opdracht 3: Dagje bij het leger

De Mol A02O02
Play4

De derde opdracht gebeurde volledig in legerstijl. Daarbij werden de kandidaten eerst hardhandig uit bed gehaald en moesten ze zich opwarmen voor een dagje bij de Navy SEALs. Wie volgens de sergeant het slechtste was tijdens de voorbereiding (Samya en Lieselot), mocht de dag doorbrengen met een berg aardappelen die geschild moesten worden. Voor elke kilo die geschild kan worden, verdient het duo 50 euro. Dat bedrag wordt op het einde verveelvoudigd met het aantal keren dat een team slaagt in een opdracht. Zo kan het bedrag dus vermenigvuldigd worden met negen als alle opdrachten slagen.

De andere kandidaten moesten in groepjes van twee of drie de testen van de Navy SEALs uitvoeren. Die testen zijn in de eerste twee rondes individueel, waarbij de zwakste van elk team steeds moet beginnen. Samya en Lieselot bepaalden wanneer er gewisseld moest worden, dat deden ze door geschilde aardappelen in een emmer te gooien. Bij de derde en laatste fysieke proef moesten aardappelen naar doelwitten geschoten worden, maar daarbij konden de kand

Wat zou de mol doen?

Beide posities hebben een grote impact op het geld, maar het lijkt ons toch een betere positie om deel te nemen aan de fysieke opdrachten. Zo kan je ervoor zorgen dat er verdubbelaars verloren gaan en kan je op het einde ook kostbare aardappelen wegschieten. Doordat je met twee aardappelen moet schillen is het moeilijk om daar – zonder je gigantisch verdacht te maken – heel traag te werken.

  • Totaal te verdienen: 8.100 euro (als we ervan uitgaan dat 18 kg het maximum was bij de aardappelen)
  • Verdiend: 4.900 euro

Comfort

Comfort is de mol want …

De Mol Comfort A2
Play4

In de eerste opdracht zit Comfort op de trein, wat de beste plaats is om te zitten als mol. Ze geeft daar enkele goede antwoorden om het vertrouwen van de groep te winnen, maar het duurste voorwerp (de tafel die 2.000 waard was) vindt ze niet.

Wanneer Comfort uitleg geeft aan de andere groep, zegt ze ook dat het hert 50 centimeter lang is, terwijl het beeldje eigenlijk maar zo’n 20 centimeter groot is. Hierdoor kunnen de anderen een net aanwijzen dat eigenlijk geschikter zou zijn voor een groter voorwerp.

Comfort heeft een ietwat vreemde reactie op de vallende lamp tijdens het selectiegesprek. Het is een grotere reactie dan enkele van haar medekandidaten, waardoor het hier dus kan gaan om een gespeelde shock.

In de opdracht bij de Navy SEALs loopt Comfort mee met Toos naar de aardappelen en zegt ze niets wanneer hij de geschilde aardappelen meeneemt.

Comfort is niet de mol want …

Nog voor de eerste opdracht begint, wijst Comfort erop om al eens rond te kijken in het huis om te kijken of er iets mist. Dit had handig kunnen zijn in de rest van de opdracht omdat je dan eigenlijk al had kunnen weten welke voorwerpen geld zouden opleveren.

Comfort zorgt ervoor dat het eerste raadsel in de trein snel en juist opgelost kan worden. Daardoor komt ze juist tot het beeldje van het hert (500 euro). Daarna is het ook Comfort die als eerste de link met de lamp legt (1.500 euro).

In de laatste opdracht is Comfort degene van de drie “zwakste schakels” die het vlotste sit-ups kan doen en kan pompen. Daarna haalt ze ook de eindmeet in het lopen. Daarbij had Comfort al twee rondjes in de benen, waardoor het geen makkelijke opgave was. Comfort en Thomas maken deel uit van het enige dat in de drie opdrachten slaagt.

Conny

Conny is de mol want …

Conny A2
Play4

Conny probeert Harry heel vaak in te schakelen bij het begin van het bouwen, terwijl hij vooral op het einde van pas kan komen om de constructies stevig af te werken.

Het is toch ook opvallend te noemen dat Conny niet gekozen werd bij de zwakste twee om aardappelen te gaan schillen. Komt dit doordat de sergeant ingefluisterd kreeg dat hij haar zeker niet apart mocht zetten?

Doordat Conny heel traag is bij het pompen (14 in een minuut), lukt het Ruben uiteindelijk niet om 50 keer te pompen.

Conny is niet de mol want ..

Conny zat in de eerste opdracht bij de groep die de netten moest bouwen en zo heel weinig invloed had op het verdienen van geld. Het is een plaats die je als mol zou proberen vermijden, terwijl Conny bij het verdelen van de groepen een van de eersten was die aangaf dat ze “goed kan nadenken” en bijgevolg daar wil staan.

Conny wil op het einde, wanneer ze minder dan vijf minuten over hebben, de hulp van Harry nog gebruiken. Die had welkom geweest want er was net weer een volledig net gesneuveld.

De reactie van Conny nadat de lamp valt, lijkt ons heel bizar als mol. Als mol is het de bedoeling dat je niet laat merken dat het gaat om een test. “Dat is een goede test”, zeggen, lijkt ons niet iets om te zeggen als mol die voorbereid was op het vallen van de lamp.

Hoewel Conny niet de sterkste fysiek heeft, haalt ze toch op tijd de finish bij het lopen. Als mol had ze hier kunnen opgeven of trager kunnen gaan.

Lancelot

Lancelot is de mol want …

De Mol Lancelot A2
Play4

Lancelot neemt bij het invullen van de groepen sterk het voortouw en probeert daarbij de mensen met inzicht in te delen in de groep die buiten de trein komt te zitten. Dat terwijl je op de trein eigenlijk mensen nodig had die goed zijn in het oplossen van raadsels.

Lancelot lijkt ons deel te zijn van de generatie die opgroeide met Samson en Gert. De tekst van de dan de tekst van de In De Disco niet te kennen, maakt hem daardoor toch verdacht aangezien de volgende zin van het nummer hen makkelijk naar de tafel had kunnen leiden.

Het is Lancelot die uiteindelijk verantwoordelijk is om het duurste voorwerp te gooien. Daarbij gooit hij de lamp aan diggelen tegen het witte hekje, waardoor er 1.500 euro – ofwel de helft van hun inzet – verloren gaat.

In de laatste opdracht schiet Lancelot vrolijk met geschilde aardappelen uit de kookpot van Samya en Lieselot. Zelfs wanneer hij weet dat ze geld aan het verspelen zijn, wil hij nog steeds geschilde aardappelen gebruiken “want die glijden beter”.

Lancelot is niet de mol want …

Het is Lancelot die erop hamert dat de laatste tips naar de glazen vaas met bloemen wijzen. De andere willen een kadertje meenemen of een metalen vaas. Maar Lancelot houdt voet bij stuk waardoor ze uiteindelijk voor het juiste voorwerp ter waarde van 1.000 euro gaan.

Lancelot ergert zich te pletter wanneer Ruben traag probeert te rijden met de auto. Hierdoor wil hij Ruben pushen om sneller te gaan, terwijl je als mol volgens ons de chauffeur juist zou aanmoedigen om trager te rijden in de hoop dat je wagen te laat arriveert en niemand de beelden te zien krijgt.

Lancelot slaagt in elke proef bij de Navy SEALs waaraan hij deelneemt. Hij zit daarbij wel in het groepje met drie en moet zo niet pompen of sit-ups doen.

Leïla

Leïla is de mol want …

De Mol Samya A2
Play4

In de eerste opdracht trekt Leïla het juiste antwoord van Lieselot over de Queen in vraag. Daardoor geven ze een fout antwoord en duurt het langer om het juiste antwoord te geven en de juiste tips te krijgen.

Leïla neemt het verkeerde voorwerp (de “dobbelstenenhouder”) mee, daardoor nemen ze niet het tafeltje mee, wat eigenlijk het meeste geld kon opleveren. Bij het laatste raadsel probeert ze Lancelot ook af te leiden door een klok na te doen (daar is de klok weer). Ze wil later ook niet de glazen vaas met de bloemen, die goed is voor 1.000 euro, meenemen.

Het is Leïla die het langste kan treuzelen en zo het voordeel krijgt bij de filmpjes van de vallende lamp. Als mol zou het hier handig zijn om dit voordeel te krijgen om er zo voor te zorgen dat de anderen je filmpje niet te zien krijgen.

Leïla haalt als enige de eindstreep niet bij het lopen, waardoor het bedrag één keer minder verdubbeld wordt.

Leïla is niet de mol want …

Hoewel Leïla de “zwakke schakel” van haar groepje is, lukt het haar wel om meer dan 30 keer te pompen in een minuut, waardoor ze het heel makkelijk maakte voor Toos.

Dat Leïla de eindstreep niet op tijd haalt bij het lopen, is eerder de schuld van Toos, die natuurlijk ook veel te laat gewisseld werd. Doordat Toos drie aaneensluitende rondjes moest lopen, was hij helemaal bekaf bij z’n laatste rondje, waardoor hij vooral wandelde. Het was dus aan Leïla om heel wat tijd in te halen.

Lieselot

Lieselot is de mol want …

De Mol Lieselot A2
Play4

In de eerste opdracht krijgt Lieselot de opdracht om de glazen vaas in het net te gooien, maar die belandt hard tegen de grond, waardoor er 1.000 euro verloren gaat.

Wanneer Lieselot voor de eerste keer een aardappel in de emmer moet gooien, gooit ze al na 10 seconden recht in emmer, waardoor de sterkere kandidaten uitgeput worden voor de volgende opdrachten. Nadien gooit Lieselot plots constant naast de emmer en gooit ze daarbij het liefst met “dikke patatten”. Daardoor gaat er dus veel gewicht verloren. Tijdens het schillen geeft Samya ook aan dat Lieselot vooral kleine en dus ook lichtere aardappelen neemt.

Wanneer ze de groep moeten tegenhouden om te schieten met geschilde aardappelen wil Lieselot al snel wandelen en uiteindelijk is het ook Samya die de groep duidelijk maakt dat ze de aardappelen mét schil moeten gebruiken.

Lieselot is niet de mol want …

In de eerste opdracht is het Lieselot die als eerste het juiste voorwerp aanduidt dankzij The Sound of Music. Daarna weet ze ook als eerste dat het uur van het overlijden van Queen Elisabeth niet klopt. Maar de rest wil haar niet geloven, waardoor ze nog een extra beurt én een extra cocktail nodig hebben om de tips te krijgen die wijzen naar het juiste voorwerp. Als de groep hier eerder naar Lieselot had geluisterd, hadden ze sneller het juiste voorwerp kunnen vinden.

18 kg lijkt ons veel aardappelen om te schillen. Zeker wanneer je weet, dat als alle opdrachten gelukt waren, dit bedrag nog eens vernegenvoudigd zou kunnen worden. Zo kon er eigenlijk maar liefst 8.100 euro verdiend worden.

Ruben

Ruben is de mol want …

De Mol Ruben A2
Play4

Ruben wil plots stoppen met het bouwen van een constructie en die “op het einde afwerken”. Dit is een heel vreemde strategie als kandidaat want zo loop je het risico dat er op het einde twee halve constructies staan.

Nadat Ruben test of een van de netten stevig genoeg is, gaat het stuk, waarna hij het opnieuw bouwt en stevig vastzet. Maar uiteindelijk blijkt dit niet in de juiste hoek te staan en moet zijn stevige constructie losgemaakt worden, waardoor het net het opnieuw begeeft.

Ruben is een van de chauffeurs, wat een goede positie is als mol omdat je daar de kans krijgt om ervoor te zorgen dat niemand je filmpje te zien krijgt. In zijn filmpje heeft Ruben ook een grote (lees: opvallende) reactie.

Ruben, Lancelot en Conny schieten bijna 4 kg aan geschilde aardappelen weg met het kanon. Daardoor verliezen ze dus eigenlijk 1.400 euro.

Ruben is niet de mol want …

Ruben slaagt er niet in om 50 keer te pompen binnen de twee minuten. Maar dat heeft meer te maken met Conny dan met hem. Wanneer het zijn beurt is, pompt hij volgens ons naar het beste van z’n vermogen, maar 36 keer pompen in een minuut was onbegonnen werk.

Ruben kan opnieuw juist raden wat er gaat gebeuren in een opdracht. Dit is een strategie die een van de deelnemers vorig jaar gebruikte om te zien wie de mol niet was. Want de mol zou niet juist gokken wat de groep gaat doen, want zo maak je jezelf gigantisch verdacht.

Thomas

Thomas is de mol want …

De Mol Thomas A2
Play4

Thomas wil, wanneer ze nog minder dan 5 minuten over hebben, niet de hulp inschakelen van Harry. Ze konden hem op dat moment nog één keer voor vijf minuten gebruiken dus het was het perfecte moment om hem tot het einde van de opdracht in te schakelen.

Thomas is niet de mol want …

Thomas ergert zich aan de trage rijstijl van Leïla. Hierdoor wil hij Ruben pushen om sneller te gaan, terwijl je als mol volgens ons de chauffeur juist zou aanmoedigen om trager te rijden in de hoop dat je wagen te laat arriveert en niemand de beelden te zien krijgt.

Thomas maakt, samen met Comfort, deel uit van het enige groepje dat in de drie opdrachten van de Navy SEALs slaagt.

Toos

Toos is de mol want …

De Mol Toos A2
Play4

Hoewel Toos een schrijnwerker is, kon hij niet de juiste voorwerpen bij de juiste benaming leggen. Uiteindelijk moesten ze het zelfs met kansberekening oplossen.

Toos heeft een heel verdachte reactie op de lamp. Door letterlijk aan te halen: “dat hoorde er niet bij?”, lijkt het alsof hij heel bewust wil duidelijk maken dat hij niet op de hoogte was.

Toos heeft het al na één rondje gehad bij het lopen, daarna moet hij nog twee rondjes doen, waarbij hij een deel van de afstand wandelt. Daardoor lukt het Leïla uiteindelijk niet om binnen de tijd te finishen en wordt het bedrag niet nog eens verdubbeld.

Het is Toos die zonder twijfel voor de geschilde aardappelen gaat om te schieten met het kanon. Zo verspelen ze een deel van de inzet. Uiteindelijk gaat het om 4 kg en dus eigenlijk 1.400 euro.

Toos is niet de mol want …

Toos kiest er in de eerste opdracht voor om in de groep te zitten die buiten de trein blijft, wat volgens ons niet de plaats is waar je als mol wil zitten aangezien je daar geen enkele invloed hebt op het bedrag dat verdiend kan worden.

Afvaller: Samya

Deze week moesten we afscheid nemen van de goedlachse Samya. Samya was een vrolijke noot in de groep die zeker gemist zal worden in de volgende afleveringen. “We verliezen onze grootste zonnestraal”, omschreef presentator Gilles De Coster het mooi.

Hoofdverdachte: Leïla

In deze aflevering heeft vooral Leïla zich enorm verdacht gemaakt. Bij elke opdracht zat ze op de sleutelpositie en probeerde ze daar de boel te saboteren. In de trein probeerde ze de foute antwoorden te geven en de foute voorwerpen mee te nemen. Ze kon ervoor zorgen dat niemand haar filmpje te zien kreeg en was de enige die bij het lopen te laat finishte.

Maar lag het er vooral in de eerste opdracht niet iets té dik op? De grens tussen opdrachten succesvol saboteren en te opzichtig mollen, is natuurlijk dun. En zeker in het begin van het seizoen wil je misschien meer onder de radar blijven als mol.

De Mol is elke zondag om 19.55 uur te zien op Play4 en online via GoPlay.be. 

Wil je op de hoogte blijven over alles van De MolWord dan lid van onze Facebookgroep ‘DE MOL 2023: alle hints en tips!’.

Meer
Lees meer...