EU moet tegen 2030 11,7 procent minder energie verbruiken, besluit Europees Parlement

Leden van het Europees Parlement hebben dinsdag plannen goedgekeurd om meer energie te besparen de komende jaren. Concreet moeten lidstaten elk jaar gemiddeld 1,5 procent minder verbruiken.

De essentie: In totaal moeten lidstaten tegen eind dit decennium een reductie van minstens 11,7 procent verwezenlijken.

  • Dat zal stapsgewijs gebeuren. Lidstaten van de EU moeten de komende jaren, tot 2025, 1,3 procent minder energie verbruiken. Daarna zal het percentage geleidelijk aan stijgen, tot een uiteindelijke jaarlijkse reductie van 1,9 procent.
  • De wet zal van toepassing zijn op “zowel het primaire als het eindverbruik van energie in de EU”. Met de primaire productie van energie wordt de extractie van energieproducten uit grondstoffen bedoeld. Het eindverbruik is dan weer de totale hoeveelheid die door de industrie, huishoudens en de landbouw wordt verbruikt. Het verbruik van de energiesector zelf wordt daarbij niet meegeteld.
  • Ook een deel van het pakket: een “robuust monitoring- en handhavingsmechanisme”, dat ervoor moet zorgen dat “lidstaten ook nationale bijdragen leveren aan deze bindende EU-doelstelling”. Maatregelen zullen op elk niveau betrekking hebben, van lokaal tot nationaal en zullen van toepassing zijn op een reeks sectoren, waaronder openbare besturen, bedrijven en datacentra. 
  • Vooral de overheidssector zal grote reducties moeten optekenen, van wel 1,9 procent per jaar. Ook zullen lidstaten verplicht zijn om elk jaar minimaal 3 procent van de openbare gebouwen te renoveren, om ze “bijna- of volledig” emissievrij te maken. Ook de stadsverwarming moet efficiënter worden.

Maatregelen om energiecrisis te voorkomen

Genoteerd: De maatregelen zijn ontworpen omdat de “energiecrisis nog niet voorbij is”, zegt Deens Europarlementslid Niels Fuglsang van de linkse partij Socialdemokraterne in een persbericht van het EP. 

  • “Er is geen garantie dat de komende winters zo mild zullen zijn als de vorige”, zegt Fuglsang. Door het milde winterweer tijdens de winterperiode 2022-2023 kon Europa meer aardgas dan verwacht besparen.
  • Om in de toekomst te garanderen dat koude winters niet voor tekorten zullen zorgen, achtte de politicus, samen met 471 andere Europarlementariërs (147 stemden tegen, 17 stemden niet), dat “structurele veranderingen” nodig zijn. “Het is goed voor ons klimaat en slecht voor Poetin”, klopt Fuglsang zichzelf verder op de borst.
  • Het voorstel moet nu ook worden goedgekeurd door de Europese Raad voordat het in werking kan treden.
  • De EU heeft zich er vorig jaar ook al toe verbonden om minder aardgas te verbruiken. Tijdens de winter moest het verbruik met 15 procent worden teruggeschroefd, omdat anders tekorten mogelijk waren, nadat de Russische toevoer grotendeels werd stopgezet. Die verbintenis loopt tot maart volgend jaar. Vorig winterseizoen overtrof de Unie de verwachtingen, toen die maar liefst 19,3 procent minder verbruikte

(ns)

Meer
Lees meer...