Steeds meer experts vragen om scholen langer te sluiten

Terwijl in Duitsland en Nederland de komende tijd de scholen dicht gaan, blijven in ons land de lagere scholen en de eerste graad middelbaar onderwijs gewoon open. Toch klinkt de roep om de scholen te sluiten ook hier steeds luider. Onder andere immunoloog Hans-Willem Snoeck en OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme vragen om in te grijpen.

De stijgende coronacijfers in ons land zorgen voor ongerustheid. Het Overlegcomité komt vrijdag samen om de situatie te bespreken. Daarbij liggen enkele mogelijke verstrengingen op tafel. Voorlopig lijkt daarbij geen sprake te zijn van het sluiten van alle scholen na de kerstvakantie van de komende twee weken.

Stijging bij jonge kinderen

Daarmee kiest België voor een andere strategie dan onze buurlanden. Volgens Hans-Willem Snoeck, professor in de geneeskunde (microbiologie en immunologie) aan de Columbia University in New York maakt ons land daarmee een fout.

In de krant De Morgen roept hij op om scholen te sluiten tot eind januari. In Terzake herhaalde hij gisteren die oproep. Volgens Snoeck valt de impact van scholen op de coronacijfers moeilijk te ontkennen. Hij merkt op dat het aantal besmettingen in België tijdens de verlengde herfstvakantie daalde. Daartegenover staat dat op dit de moment de snelste stijging te noteren valt bij kinderen onder de 9 jaar.

Sluiten tot eind januari

“Over scholen wordt nauwelijks gesproken. Zelfs als de incidentie daar lager ligt dan in de algemene bevolking, onder andere omdat kinderen minder symptomen vertonen en daardoor onder de radar blijven, is dat een grote potentiële massa virus om mee te nemen naar de Vlaamse gezinnen. Er zitten namelijk 1,4 miljoen kinderen op de Vlaamse schoolbanken, en daar is het aantal gevallen nu net al aan het stijgen. Misschien is dat toch wel reden tot enige voorzichtigheid”, schrijft hij.

Snoeck vraagt daarom om scholen te sluiten tot eind januari. Om dat mogelijk te maken zou er wel opvang moeten voorzien zijn voor kinderen van mensen met essentiële beroepen en voor kinderen met speciale noden. De opgelopen leerachterstand zou kunnen opgevangen worden door de paasvakantie en de zomervakantie in te korten of op woensdagnamiddag les te geven.

Dirk Van Damme

De oproep van professor Hans-Willem Snoeck kan op steun rekenen uit onverwachte hoek. Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), laat op Twitter namelijk weten dat hij vreest dat het sluiten van de scholen de enige mogelijkheid is om een derde golf te vermijden.

In het verleden sprak Van Damme nochtans vaak zijn bezorgdheid uit over de leerachterstand die leerlingen oplopen door de sluiting. Hij toonde zich wel altijd realistisch en hield in april al rekening met nieuwe sluitingen dit schooljaar.

Meer
Lees meer...