Geboren in september? Dan heb je meer kans op een hoger diploma

Geboren in september? Dan heb je meer kans op een hoger diploma

September: de eerste maand van het schooljaar, de eerste maand van de herfst en de maand waarin de slimme kindjes geboren worden. Tenminste, dat concludeert research uit de Verenigde Staten. Voor je boos wordt: de studie kijkt alleen naar diploma’s en schoolresultaten, maar ’t is een heldere conclusie.

Eerlijk? september heeft al nadelen genoeg. De blaadjes vallen en buiten die ene week indian summer, is er niet veel te beleven. Tenzij je van spinnen houdt. Dan is er veel om naar uit te kijken. Maar als je in september geboren bent, heb je wel degelijk redenen om te juichen. Zoals je waarschijnlijk al weet, zijn septemberkindjes namelijk slimmer.

Hogere punten, meer diploma’s

’t Is te zeggen: niet iedereen uit september heeft noodzakelijk een gigantisch IQ. Maar onderzoek van het National Bureau of Economic Research, toont wel dat kinderen die dan geboren worden, meer kans hebben op substantieel betere schoolresultaten. Het onderzoek vond plaats bij 1.2 miljoen schoolkinderen in Florida, dus het is geen kleine studie.

Leerlingen die hogere punten haalden, waren vaker wel dan niet in september geboren. Wie in de zomer op de wereld werd gezet, had gemiddeld lagere punten. Overigens hadden kinderen uit september daardoor ook een betere kans om binnen te raken op een universiteit en ook hun diploma te halen.

Minder snel naar de gevangenis

Voor wie nog niet overtuigd was: het gaat strikt genomen niet alleen om diploma’s. Verder onderzoek naar de socio-economische achtergrond van de kinderen, wees uit dat septemberkindjes ook minder snel naar de gevangenis gaan. Dat wil niet zeggen dat ze minder crimineel zijn, maar ze komen wel minder in de gevangenis terecht. Ze kijken trouwens ook meer Netflix dan ze uitgaan.

In september geboren? Dan ben je ook nog eens in het goede gezelschap van Beyoncé, Prins Harry, Idris Elba, Bernie Sanders, Koen Wauters en Cara Van der Auwera. Maar dat wist je waarschijnlijk al.

Gesponsorde artikelen