Gezondheidsenquête coronavirus: meer financiële problemen en losser omspringen met voorschriften

coronavirus thuiswerken
Shutterstock

Sciensano, de onderzoeksinstelling van de federale overheid, heeft de resultaten gepubliceerd van de derde grote Covid-19 gezondheidsenquête. De focus ligt daarbij op hoe Belgen de afbouw van de coronamaatregelen ervaren.

De resultaten van de eerste enquête zijn gepubliceerd op 2 april en gingen over de kennis en naleving van de maatregelen, toegang tot de gezondheidszorg en de sociale en mentale gezondheid van de Belgische bevolking. In de tweede enquête van 16 april lag de focus op de levensstijl van iedereen in de periode van de coronamaatregelen die van kracht waren.

De derde gezondheidsenquête van Sciensano is afgenomen van 28 mei en 3 juni. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 34.000 mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. Daarin polsten de onderzoekers naar de invloed van de epidemie op werk en inkomen, op de
levensstijl die mensen erop nahouden, op mogelijk huiselijk geweld. Daarnaast wordt ook gekeken naar de impact van de coronacrisis op het emotioneel welzijn van de bevolking.

Werken en financiën

4 op de 10 werknemers zijn ook na de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen blijven telewerken van thuis uit. 1 op 10 moest wel terug naar de werkvloer gaan om zijn werk uit te oefenen.

22 procent van de mensen merkt op dat de financiële situatie sinds de uitbraak van de epidemie in hun huishouden verslechterd is. Bij bepaalden zorgt dat zelfs voor financiële problemen. Zo heeft 16 procent van de eenoudergezinnen, 17 procent van de werklozen en 10 procent van de technisch werklozen hun rekeningen niet op tijd kunnen betalen.

Sociale en mentale gezondheid

De versoepeling van de coronamaatregelen zorgde er wel voor dat meer mensen tevreden waren over hun sociale contacten. 46,5 procent is daar nog ontevreden over. Bij de eerste enquête was dat nog 62 procent.

Ook de geestelijke gezondheid van de Belgische bevolking is opmerkelijk verbeterd. Angst (16%) en depressieve stoornissen (15%) komen minder voor dan tijdens het gezondheidsonderzoek (respectievelijk 23% en 20%). Toch is het belangrijk op te merken dat die cijfers nog altijd hoger zijn dan voor de coronacrisis.

“Angst en depressie kunnen onder meer zelfmoordgedachten en –pogingen veroorzaken”, zegt Stefaan Demarest van Sciensano. Dat blijkt ook het geval te zijn want 8 procent van de volwassen ondervraagden dacht ernstig na over het beëindigen van hun leven, en 0,4% probeerde dit te doen. Een jaar geleden lagen die cijfers nog half zo laag.

Coronamaatregelen

Opvallend is wel dat uit de gezondheidsenquête blijkt dat steeds meer mensen de richtlijnen van de overheid niet meer even strikt naleven. 18 procent van de bevraagden zei de hygiënevoorschriften niet te respecteren, dat is 4 procent meer dan bij de vorige enquête.

Het aantal mensen dat aangaf niet meer voldoende fysieke afstand te houden is zelfs gestegen van 12 naar 26 procent.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

Gesponsorde artikelen