N-VA wil lijkschennis strafbaar maken, want dat is het niet altijd

N-VA wil lijkschennis strafbaar maken, want dat is het niet altijd

Geloof het of niet, maar lijkschennis is in ons land niet altijd strafbaar. Momenteel is het enkel de nagedachtenis die beschermd wordt maar niet het lichaam op zich. “Een strafrechtelijke leemte”, stelt een onderzoeker aan de KU Leuven. N-VA wil daar nu verandering in brengen.

“In 1998 werd er nog een persoon vrijgesproken na schending van tientallen kinderlijkjes, en dat omdat zoiets volgens de huidige wetgeving simpelweg niet strafbaar is”, legt N-VA-kamerlid Koenraad De Groote uit in Het Laatste Nieuws.

Strafrechtelijke leemte

Die wetgeving, die al sinds 1867 niet meer werd herzien, is dan ook heel onduidelijk. Het wetboek spreekt maar van grafschennis wanneer “een materiële daad” wordt toegebracht “aan het graf van een overledene, die de nagedachtenis van de overledene objectief gezien schaadt”.

“Bepaalde daden op een lijk zijn moreel verwerpelijk, maar niet strafbaar. Het is immers niet het lijk dat bescherming geniet, maar de nagedachtenis van de overledene”, stelde Ruben Vilain, een onderzoeker aan de KU Leuven, vorige week nog in De Standaard.

“België kent dus een strafrechtelijke leemte”. Viliain riep dan ook op om de wet te herzien, en hij krijgt nu gehoor. Want N-VA kamerleden Koenraad De Groote en Sophie De Wit hebben een wetsvoorstel ingediend om “alle inbreuken op de integriteit van een lijk” strafbaar te maken.

Extra bescherming

“Het kan daarbij gaan over foto’s nemen, filmen en het fysiek schenden of verminken van een stoffelijk overschot”, legt De Groote uit. Het wetsvoorstel omvat ook een bescherming voor lichamen die nog niet opgebaard zijn. Aangezien de wet enkel over ‘grafschennis’ spreekt, is er voor lijken die zich nog niet in een graf bevinden geen bescherming.

“Een necrofiel die het heeft gemunt op een lijk dat in een mortuarium ligt voor een autopsie, pleegt geen grafschennis. Een ambulancier die ongepaste foto’s neemt bij het lichaam van iemand die in de ziekenwagen is overleden, pleegt geen grafschennis”, legt Vilain uit. Daar wil N-VA nu dus paal en perk aan stellen.

Gesponsorde artikelen