Left Right
scrollTop top

Opmars van islam niet te stuiten: moslims “baas” in de wereld vanaf 2070


Opmars van islam niet te stuiten: moslims “baas” in de wereld vanaf 2070

Uit het pas uitgebrachte rapport The Future of World Religions: Population Growth and Projections blijkt dat de opmars van de islam niet te stuiten is. Momenteel zijn er 2,2 miljard christenen en 1,6 miljard moslims. Maar het aantal moslims groeit meer dan dubbel zo snel dan het aantal christenen. Vanaf 2070 zullen er meer moslims dan christenen zijn.

31 procent van de huidige wereldbevolking (6,9 miljard) is christen, 23 procent is moslim. Tegen 2050 zal de wereldbevolking 9,3 miljard bedragen volgens het rapport. Het aantal moslims zal dan met 73 procent zijn gestegen, tegenover 35 procent meer christenen. We zouden dan met 2,8 miljard moslims en 2,9 miljard christenen zitten.

De cijfers gaan uit van een tragere bevolkingsaangroei vanaf 2050, waardoor het zal duren tot 2070 voor de moslims de christenen echt voorbij gaan steken. Let wel: de cijfers houden alleen rekenen met pure bevolkingsaangroei, en bijvoorbeeld bekering door andere factoren dan geboorte zitten er niet in. Die vallen moeilijk in te calculeren omdat ze notoir schommelen, maar de huidige tendens ziet daar wel dat er flink meer mensen zich bekeren tot de islam dan tot het christendom.

Hoger geboortecijfer

De aanhangers van alle religies zullen overigens in aantallen toenemen tegen 2050 met de uitzondering van boeddhisten. Europa is het enige continent waar tegen 2050 de bevolking gaat dalen, de totale bevolking dan. Het aantal moslims hier zal stijgen tot 10 procent van de bevolking. Moslims hebben wereldwijd een hoger geboortecijfer, namelijk gemiddeld 3,1 kinderen per vrouw momenteel, terwijl dat voor christenen op 2,7 ligt.

Vergrijzing

Terwijl in totaal dus 31 % van de wereldbevolking nu christen is en 23 % moslim, ligt die verhouding al een stuk anders bij de wereldbevolking die jonger dan 15 jaar is: 25 % is moslim daarvan, en 27 % is christen.

De reden dat het zo snel gaat, is dat de islam het meest beleden wordt in die delen van de wereld waard de bevolking het snelst groeit.

Voor ons land ziet het er zo uit

In België gaan we evolueren van 64,2 procent christenen en 5,9 procent moslims nu naar 52,8 % christenen en 11,8 % moslims in 2050. De totale christelijke bevolking in Europa gaat dalen met ongeveer 100 miljoen de volgende 35 jaar.

En atheïsten?

In ons land zal het aantal mensen die niet gelovig zijn rond de 30 procent blijven hangen. Wereldwijd zal het percentage van mensen die geen geloof belijden zelfs afnemen, omdat in die bevolkingsgroep de aangroei veel kleiner is dan bij de groepen die wel een geloof aanhangen.

Hier zijn nog negen interessante grafieken over de evolutie:

1. Dit is België nu:

2. En zo zal het er in 2050 uitzien:

3. Hier zie je de evolutie in de wereld, links in aantallen, rechts in percentages.

4. Dit is het aantal kinderen per vrouw per religie:

5. Hier zie je duidelijk dat islam de enige godsdienst is die sneller groeit dan de bevolkingsaangroei zelf:

6. Religie per leeftijd, en dan nog cijfers van 2010, de tendensen zijn ondertussen alleen maar versterkt.

7. Als we even verder kijken dan 2050 krijgen we dit:

8. Dit toont de evolutie van “ongelovigen”:

9. Dit toont alles nog eens puur in cijfers:


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…


Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
 • Aantal
  doden
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  684.256
 • Aantal
  doden
  20.572