Nieuwe rechtszaak tegen Conner Rousseau over Roma-uitspraken wordt afgewezen

Conner Rousseau, voormalig voorzitter van Vooruit, hoeft zich niet opnieuw te verantwoorden voor zijn uitspraken over de Roma-gemeenschap. Een dagvaarding van de vzw Kham is onontvankelijk verklaard.

Conner Rousseau kwam vorig jaar onder vuur te liggen na enkele racistische uitspraken over de Roma-gemeenschap. Hij volgde daarom een bemiddelingstraject. De Brusselse vzw Kham vond dit traject onvoldoende omdat Rousseau volgens hen niet met hen in dialoog zou zijn gegaan. Advocaat Abderrahim Lahlali beargumenteerde dat het bemiddelingstraject niet succesvol was en dagvaardde Rousseau namens vzw Kham.

Uitspraak van de rechtbank

De rechtbank van Dendermonde heeft de argumentatie van Lahlali afgewezen. Volgens de rechter heeft vzw Kham geen rechtstreeks en individueel belang in deze zaak. De rechter stelde dat de uitspraken van Rousseau niet gericht waren tegen de vzw als rechtspersoon, waardoor de dagvaarding onontvankelijk is.

Advocaat Lahlali betwijfelt deze redenatie en vraagt zich af waarom vzw Kham vanaf het begin bij de bemiddelingsprocedure werd betrokken als hun dagvaarding nu onontvankelijk is. Vzw Kham kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Reacties en gevolgen

Rousseau heeft altijd volgehouden dat hij wel degelijk in dialoog trad met vzw Kham. Volgens De Standaard was Biser Akelov, de vertegenwoordiger van vzw Kham, aanwezig bij de gesprekken die Rousseau op eigen initiatief voerde met de Roma-organisaties.

Met het afronden van het bemiddelingstraject, inclusief een bezoek aan de Dossin-kazerne, was de zaak voor de rechtbank afgerond. Dit blijft zo, tenzij er beroep wordt aangetekend. Hierdoor ligt de weg open voor Rousseau om opnieuw voorzitter van Vooruit te worden. Hij heeft zijn kandidatuur al ingediend en kan nu een streep trekken onder de gebeurtenissen waardoor hij aanvankelijk opstapte.

Meer
Lees meer...