Regering krijgt heel stevig argument tegen vakbondsprotest: al 15.000 extra jobs erbij dit jaar

Regering krijgt heel stevig argument tegen vakbondsprotest: al 15.000 extra jobs erbij dit jaar

Belangrijk nieuws voor de beleidsmakers. Niet alleen stijgt het aantal jobs in de privé voor het eerst sinds 2011 zo sterk, maar het aantal ambtenaren daalt substantieel. Het is het eerste lichtpuntje voor de regeringen Michel en Bourgeois, die beloofden keihard in te zetten op “jobs, jobs, jobs”, en ook het overheidsapparaat terug te dringen.

De Tijd heeft de nieuwste cijfers over jobcreatie in ons land. In de eerste zes maanden heeft de privésector 10.000 banen gecreëerd. Dat is een stevige breuk met de vorige regering: onder Elio Di Rupo (PS) verdwenen in de privésector bijna 30.000 banen.

Natuurlijk speelt de economische conjunctuur de belangrijkste rol: de vorige regering kampte met de gevolgen van de crisis in 2008.

Alleen is in de cijfers ook het eerste effect van een andere ideologische keuze te zien. Want onder de regering Di Rupo kwamen er ook 12.900 jobs bij, maar die werden gecreëerd door de overheid. Toen groeide het aantal ambtenaren, banen in het onderwijs en meer jobs in de zorgsector.

4.000 minder ambtenaren

Vandaag zijn het privé-jobs: vooral in de dienstensector. En daar tegenover staat dat het aantal overheidsjobs met 4.000 gedaald is. Dat is een heel kleine daling, op een totaal van liefst 808.000 mensen in dienst van de overheid. Maar het is wel jaren geleden dat het aantal nog zo sterk gedaald is: dit land heeft de laatste decennia geen traditie in het slanker maken van de overheid slanker. De laatste keer dat er zo’n daling was, moeten we terug gaan tot de besparingen onder premier Jean-Luc Dehaene in 1996.

Michel en co hebben nu ook cijfers in de hand die de vakbonden een belangrijk argument uit handen nemen. Want het totaal aantal jobs daalt niet door de besparingen van de overheid, integendeel. In totaal kwamen er, ondanks de 4.000 ambtenaren minder, 15.000 banen bij in de eerste zes maanden van dit jaar. Dat betekent een stijging in de privé, maar ook meer werknemers in de zorgsector, die deels gefinancierd worden met overheidsgeld. Daar kwamen 9.000 jobs bij. Samen met de 10.000 jobs in de privésector, en met het verlies van de 4.000 jobs bij de ambtenaren is het totale plaatje dus een stijging van 15.000 banen.

Effect van de tax shift

Een groot effect mag nog verwacht worden van de tax shift. Want ondanks alle kritiek daarop, is het enthousiasme bij zelfstandigen relatief groot. De regering heeft immers een stevige belastingkorting gegeven voor de aanwerving van het eerste personeelslid. Daarop moeten geen patronale bijdragen betaald worden. Heel veel zelfstandigen die nu alleen werken, denken eraan om iemand aan te werven.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), de kleine broer van Unizo, komt met een rondvraag onder haar leden. Die zijn enthousiast, het NSZ spreekt zelfs van 58.000 nieuwe jobs, op basis van hun enquete. Die cijfers moeten met meer dan een korrel zout genomen worden, maar het toont wel aan dat er enthousiasme is.

epa

Gesponsorde artikelen