Shoppers laten ook hun bacteriën in het winkelcentrum achter

Elk winkelcentrum heeft een eigen microbioom, maar er kan wel een groep van gemeenschappelijke organismen worden vastgesteld. Een groot deel van dat microbioom bestaat bovendien uit potentiële ziekteverwekkers. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van het Institute of Urban Environment aan de Chinese Academy of Science, gebaseerd op een onderzoek van de voorbije zomer bij twintig verschillende winkelcentra in verscheidene Chinese steden.

Waarom is dit belangrijk?

De Chinese onderzoekers merken op dat een beter inzicht in het microbioom van winkelcentra zouden kunnen leiden tot strategieën om potentiële bedreigingen voor de volksgezondheid beter te kunnen afweren.

Vooral vloeren en roltrappen: “De vloeren, roltrappen en andere oppervlakken van winkelcentra hebben hun eigen microbiële gemeenschappen”, merken de onderzoekers Xin-Li An en Jian-Xin Xu.

 • “Dat microbioom is samengesteld uit de microben van de shoppers die in het winkelcentrum passeren.”
 • “Het microbioom van het winkelcentrum bevat een groot aantal potentiële ziekteverwekkers. Deze ziektekiemen worden vooral in het gebouw zelf opgemerkt, wat erop wijst dat de overdracht van oppervlaktes naar personen ziekten kan verspreiden.”
 • “De oppervlakken in winkelcentra fungeren als een pad waarlangs microben zich kunnen verplaatsen, zelfs tussen locaties die zich op relatief grote afstand van elkaar bevinden”, geven Xin-Li An en Jian-Xin Xu aan.
 • “Een blootstelling van de bevolking aan het microbioom van het winkelcentrum kan dan ook een impact hebben op de volksgezondheid. Deze locaties brengen mensen immers in contact met ziekteverwekkers.”
 • De bevindingen suggereren dat de bewegingen van ziekteverwekkers in een winkelcentrum niet beperkt blijven tot ontmoetingen tussen verschillende personen, maar ook het gevolg kan zijn van een overdracht tussen oppervlaktes en shoppers.

Mogelijke superverspreiders: In eerdere studies hebben Chinese onderzoekers al duidelijk gemaakt dat bij vele lokale uitbraken van het virus COVID-19 in China de voorbije jaren winkelcentra een belangrijk middelpunt bleken.

 • Dat fenomeen brachten Xin-Li An en Jian-Xin Xu ertoe om de rol van winkelcentra – waar vele mensen voor uiteenlopende activiteiten samenkomen – bij de verspreiding van ziekteverwekkers te gaan onderzoekers.
 • “Winkelcentra zouden mogelijk superverpreiders van besmettingen kunnen zijn”, stippen de onderzoekers aan. “De grootste concentraties van verschillende stammen bacteriën werden aangetroffen in de vloeren van de winkelcentra, gevolgd door roltrappen, de wegeninfrastructuur en de groene zones.”
 • “Binnen in de winkelcentra werden meer ziektekiemen ontdekt dan in de buitenomgeving. Datzelfde geldt ook voor problemen met potentieel resistente bacteriën. Naarmate de seizoenen varieerden, bleken ook andere populaties een dominante aanwezigheid te vertonen.”
 • “Ondanks die variaties bleek meer dan 80 procent van de aangetroffen microben gemeenschappelijk te zijn. Een groot deel van deze microben moest bovendien als een potentiële ziekteverwekker te moeten worden bestempeld.”

Verder onderzoek: Onder meer vonden de onderzoekers bacteriën die verantwoordelijk zijn voor veel ziekenhuisinfecties (Acinetobacter baumannii), maar ook microben die op de huid van de mens leven en meestal ongevaarlijk zijn, maar bij patiënten met een aangetast immuunsysteem infecties kunnen veroorzaken (Kocuria kristinae).

 • Ook Cladosprorium, een soort schimmel die allergieën en in sommige gevallen infecties kan veroorzaken, werd aangetroffen.
 • “Het inzicht in het microbioom van een winkelcentrum vormt een belangrijk onderdeel van de inspanningen die moeten worden gedaan om mogelijke bedreigingen voor de volksgezondheid in de stedelijke omgeving aan te pakken”, werpen Xin-Li An en Jian-Xin Xu nog op.
 • In een volgende stap willen de onderzoekers bekijken op welke manier het microbioom van een winkelcentrum in de tijd en in de ruimte verandert. Tevens willen ze naar verdere overeenkomsten tussen de verschillende locaties op zoek gaan.
 • Tenslotte willen de wetenschappers ook een studie opzetten naar de impact van de ademhaling van de shoppers op de luchtkwaliteit van de winkelcentra.

(kg)

Meer
Lees meer...