Uittredingsvergoedingen van niet-herverkozen parlementsleden bedragen meer dan 20 miljoen euro

De uittredingsvergoedingen voor niet-herverkozen parlementsleden na de recente verkiezingen lopen op tot meer dan 20 miljoen euro. Dat meldt De Tijd. Dit bedrag betreft zowel het federaal als het Vlaams Parlement.

In de Kamer werden 73 van de 150 leden bij de verkiezingen van 9 juni niet herkozen. Samen met de twee Ecolo-ministers Marie-Colline Leroy en Georges Gilkinet, die ook niet werden herkozen, hebben zij recht op in totaal 12,4 miljoen euro aan uittredingsvergoedingen.

Het Vlaams Parlement zag 54 van zijn leden niet herkozen worden, wat leidt tot een totale kost van 7,7 miljoen euro aan uittredingsvergoedingen. Hiermee komt het totale bedrag voor beide parlementen op 20 miljoen euro.

Deze vergoedingen zijn bedoeld om de overgang te verzachten voor parlementsleden die na de verkiezingen zonder werk komen te zitten. De hoogte van deze vergoedingen ligt echter onder vuur vanwege de aanzienlijke bedragen die ermee gemoeid zijn.

Berekening van de vergoedingen

Voor het Vlaams Parlement

Voor wie na 2014 zetelde in het Vlaams Parlement, geldt een basisvergoeding van vijf maanden brutoloon aan 10.624 euro per maand, plus één maandloon per gezeteld jaar. Niet alle delen van dit loon zijn belastbaar.

Parlementsleden die langer dan sinds 2014 zetelen, vallen onder een oudere regeling en krijgen twee maanden loon per gezeteld jaar, zonder de extra vijf maanden. De maximale uittredingsvergoeding is hier 24 maanden loon, wat neerkomt op maximaal 255.000 euro.

Voor de Kamer

Niet-herverkozen Kamerleden ontvangen twee maanden brutoloon per begonnen jaar, met een minimum van vier maanden en een maximum van twee jaar. Het maandloon bedraagt hier 11.412 euro, wat de totale vergoeding kan laten oplopen tot 274.000 euro.

Tot 2014 gold een andere regeling waarbij parlementsleden tot vier jaar lang een vergoeding konden krijgen. Bekende voorbeelden zoals Patrick Dewael (Open Vld) en Servais Verherstraeten (cd&v) hebben aangegeven slechts de helft van hun riante vergoedingen te zullen opnemen, in lijn met de nieuwe regeling.

Weigeren van de vergoeding

Niet alle uittredende parlementsleden nemen hun vergoeding op. Leden van de PVDA/PTB weigeren categorisch, en ook het vertrekkende Kamerlid Christian Leysen (Open Vld) heeft aangekondigd af te zien van zijn premie, zoals hij vijf jaar geleden al had aangegeven op X.

Meer
Lees meer...