Verenigde Staten beleefden dodelijkste jaar wegens wapengeweld in meer dan kwarteeuw

In de Verenigde Staten kwamen twee jaar geleden 19.818 mensen door vuurwapens om het leven. Dat was 28 procent meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Daarmee werd het hoogste aantal slachtoffers in meer dan een kwarteeuw opgetekend.

In totaal werden twee jaar geleden 62.485 incidenten met vuurwapens geregistreerd. Dat was 15 procent meer dan het jaar voordien. Het aantal gewonden liep daarbij met 34 procent op tot 40.021 slachtoffers.

Pandemie

“Het Amerikaanse dodental door vuurwapens lijkt alleen maar erger te worden”, zegt Debra Houry, hoofd van het National Center for Injury Prevention bij de Amerikaanse gezondheidsorganisatie, in een commentaar op de cijfers.

“De pandemie heeft mogelijk tot een verhoging geleid van de bestaande sociale en economische stressfactoren die het risico op moord en zelfmoord verhogen. Dat was vooral het geval in een aantal raciale en etnische gemeenschappen.”

“De stijging van het aantal moorden door vuurwapens en de aanhoudend hoge zelfmoordcijfers met vuurwapens – met vooral een toename onder de bevolking die al met een hoog risico worstelt – hebben de maatschappelijke ongelijkheden nog uitvergroot en de urgentie getoond aan acties die onmiddellijke en blijvende voordelen kunnen leveren”, voert Houry nog aan.

Twee jaar geleden was in de Verenigde Staten bij 79 procent van alle moorden en bij 53 procent van alle zelfmoorden sprake van vuurwapens. Die gemiddelden lagen iets hoger dan de vijf jaar voordien. In regio’s met de hoogste armoedeniveaus lag het aantal moorden met vuurwapens 4,5 keer hoger dan in gebieden met het laagste armoedeniveau.

Bij zelfmoorden werden in regio’s met de grootste armoede 1,3 keer meer slachtoffers geregistreerd dan in gebieden met het laagste armoedeniveau. “Dit maakt duidelijk dat vooral in verarmde gemeenschappen moet worden opgetreden om het probleem aan te pakken”, benadrukt Houry.

In het rapport wordt opgemerkt dat in de Verenigde Staten op nationaal vlak twee jaar geleden 6,1 mensen op een bevolking van honderdduizend burgers werden vermoord, tegenover 4,6 slachtoffers het jaar voordien. “Maar die toename was niet gelijk verdeeld, waardoor de maatschappelijke impact van het probleem nog groter wordt. De grootste toename werd opgetekend bij zwarte jongens en mannen tussen de tien en vierenveertig jaar en bij American natives tussen vijfentwintig en vierenveertig jaar.”

Pistool

De conclusies van het rapport sluiten nauw aan bij de statistieken van het Federal Bureau of Investigation (FBI), die twee jaar geleden bij het aantal moorden een stijging met 29,4 procent meldden. Dat was de grootste sprong die het FBI ooit heeft opgetekend. De statistieken tonen dat 6,5 personen per honderdduizend inwoners door moord om het leven komen.

Het rapport vermeldde tevens dat moorden steeds vaker met vuurwapens worden gepleegd. Bij ongeveer 77 procent van de moorden twee jaar geleden was er sprake van een vuurwapen gepleegd, tegenover 74 procent het jaar voordien.

“Er is geen federale database met wapenverkopen, maar uit andere onafhankelijke onderzoeken is gebleken dat de verkoop van wapens tijdens de pandemie enorm is gestegen”, merken de onderzoekers daarbij op.

Ondertussen bleef het aantal zelfmoorden door vuurwapens nagenoeg status-quo. Er werden per honderdduizend Amerikaanse burgers 8,1 sterfgevallen door zelfmoorden geregistreerd, tegenover 7,9 slachtoffers het jaar voordien.

“Hoewel het totale cijfer aan zelfmoorden door vuurwapens relatief onveranderd bleef, was er vooral bij jongeren en raciale of etnische minderheidsgroepen een toename merkbaar”, luidt het nog.

Het rapport bevatte geen informatie over het specifieke type vuurwapen dat bij moorden en zelfmoorden werd gebruikt. “Vaak staat die informatie niet in de overlijdensakte”, zeggen de onderzoekers nog. “Indien daarvan wel gewag wordt gemaakt, is er meestal sprake van een pistool.”

(kg)

Meer
Lees meer...