Vlaams Belang wil oude wet gebruiken om Vlaamse regering te blokkeren

Vlaams Belang wil een oude wet inroepen om moties tegen het Vlaams beleid in te dienen. Dat verklaarde fractieleider Chris Janssens in een interview met De Zondag. De partij kan hierdoor beleid blokkeren met hun 31 zetels in het Vlaams Parlement.

Vlaams Belang heeft na de laatste verkiezingen 31 zetels in het Vlaams Parlement, wat overeenkomt met een kwart van alle zetels. Volgens fractieleider Chris Janssens biedt dit de partij de mogelijkheid om moties in te dienen om beleid tegen te houden om filosofische of ideologische redenen. “Wees maar zeker dat we dat instrument gaan inzetten als de regering beleid wil voeren dat indruist tegen de wil van de Vlaming”, zegt Janssens.

Wet uit 1970

De regel waarop Janssens zich baseert, gaat terug op een oude wet uit 1970. Deze wet was oorspronkelijk bedoeld om katholieken in de Franse Cultuurraad en vrijzinnigen in de Nederlandse Cultuurraad te beschermen. “Het is een beschermingsmechanisme dat nu door Vlaams Belang gebruikt kan worden”, verduidelijkt politicoloog Nicolas Bouteca in De Standaard.

Een ingediende motie zorgt ervoor dat de bespreking van een Vlaams decreet direct wordt stopgezet. Vervolgens moeten de voorzitters van de Kamer, Senaat, Vlaams Parlement en Parlement van de Franse Gemeenschap samen beoordelen of de motie ontvankelijk is. Als deze groep oordeelt dat er niets aan de hand is, kan het Vlaams Parlement verder met het stemmen van het decreet.

Toekomstige plannen

Bouteca is echter sceptisch over de frequentie waarmee Vlaams Belang deze wet zal gebruiken. “Het lijkt onwaarschijnlijk dat Vlaams Belang dat meermaals zal doen”, zegt hij. “Ze kunnen het eens toepassen om de Vlaamse regering te pesten.”

Hoe vaak Janssens en de rest van zijn partij van plan zijn om de wet in te roepen, is nog niet duidelijk. De laatste keer dat deze regel werd gebruikt, was in 2019. Het blijft dus afwachten hoe dit politieke instrument in de toekomst ingezet zal worden.

Meer
Lees meer...