Vlaamse regering geeft Klimaatplan een update: Welke extra maatregelen moeten Vlaanderen helpen om de eigen klimaatdoelstelling te halen?

De Vlaamse regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over de actualisatie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). Welke extra maatregelen komen er?

Waarom is dit belangrijk?

De Vlaamse regering streeft ernaar om de uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40 procent. Om die doelstelling te halen, hebben de regeringspartijen het Klimaatplan een update gegeven.

In het nieuws: De Vlaamse regering pakt uit met extra maatregelen om haar eigen klimaatdoelstellingen te halen. Dat meldt Vlaams minister-president Jan Jambon.

 • De doelstelling om de uitstoot met 40 procent te verlagen ligt wel onder hetgeen de Europese Unie vraagt: een reductie met 47 procent.
  • Zuhal Demir, Vlaams minister van Energie, laat in een persbericht weten dat haar federale collega Zakia Khattabi zich aan die doelstelling heeft verbonden. “Vanuit Vlaanderen hebben we altijd gezegd dat we dan bedrijven gaan moeten sluiten. Die 47 procent in 7 jaar is gewoon onhaalbaar”, klinkt het. “Als mevrouw Khattabi zegt dat ze daar toch voor wil gaan, dan ga ik ervan uit dat Wallonië en Brussel, met allemaal bevoegde Ecolo-ministers, dat cijfer zullen halen. Maar ik zie geen maatregelen.”

Kilometerheffing voor vrachtwagens

Eerste maatregel: Er komt een uitbreiding van de kilometerheffing voor vrachtwagens.

 • Zero-emissievrachtwagens boven de 3,5 ton worden wel vrijgesteld van de heffing.

Opvallend: Een kilometerheffing voor personenwagens blijft uit. De N-VA heeft zich tegen dat Open Vld-voorstel verzet.

 • Hans Maertens, bestuurder van de ondernemersorganisatie VOKA, zegt in een reactie tegenover VRT NWS, dat hij het spijtig vindt dat er geen “evidente en impactvolle maatregel als de slimme kilometerheffing voor personenwagens wordt ingevoerd.”
  • Toch heeft minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) een onderzoek besteld bij het onderzoekscentrum Transport & Mobility Leuven om na te gaan in welke mate de fiscaliteit, waaronder een slimme kilometerheffing, een nuttig instrument is om het gedrag van mensen te sturen, meldt Knack.be.
 • Er komt ook een steunmechanisme voor bepaalde nieuwe of tweedehands zero-emissiewagens en voor aanbieders van deelmobiliteit.

Aanscherping maatregelen voor wie verbouwt

Tweede maatregel: Er komen strengere regels voor wie (ver)bouwt.

 • Om te beginnen wordt de subsidie voor nieuwe fossiele aardgascondensatieketels dit jaar afgeschaft. De middelen daarvoor, zo’n 30 miljoen euro per jaar, zullen gebruikt worden voor de renovatie van woningen.
 • Voorts komt er een minimale EPC-norm voor residentiële gebouwen, die geleidelijk zal verstrengen. Zo moeten open en halfopen bebouwingen in 2030 minstens label E halen, in 2035 label D en in 2040 label C. Voor appartementen en gesloten bebouwing gelden de volgende mijlpalen: label D in 2030 en label C in 2035.
  • Kanttekening: Voor gebouwen met erfgoedwaarde zullen er uitzonderingen zijn wanneer energetische ingrepen teveel impact hebben.

Geen nieuwe steunmechanismen voor hernieuwbare energie

Derde maatregel: De Vlaamse regering wil dat tegen 2030 31.974 gigawattuur wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, wat 12 procent meer is dan de doelstelling uit 2019.

 • De regering wil die doelstelling bereiken door te sleutelen aan procedures. Zo moet het makkelijker gemaakt worden om windmolens te installeren, en moeten procedures tegen dergelijke installaties binnen de negen maanden afgehandeld worden.

Impact landbouwsector

Vierde maatregel: Volgens de Vlaamse regering zijn de emissies in de landbouwsector gestegen in plaats van gedaald. Die extra uitstoot komt voornamelijk van de veestapel. Er is onder meer afgesproken om het Convenant Enterische Emissie Rundvee –  met daarin de geplande reductie van broeikasgassen – bij te sturen. (as)

Meer
Lees meer...