Vooruit tempert enthousiasme over federale Arizona-coalitie

De onderhandelingen voor een nieuwe federale regering zijn in volle gang, maar Vooruit houdt voorlopig de boot af. Partijvoorzitter Melissa Depraetere benadrukt dat haar partij nog geen definitieve beslissing heeft genomen over deelname aan de toekomstige coalitie.

Terwijl alle partijvoorzitters voor het eerst samenkwamen om te onderhandelen, blijft Vooruit voorzichtig. Depraetere maakte duidelijk dat hoewel Vooruit aan tafel zit, ze nog geen steun heeft toegezegd aan de Arizona-coalitie die momenteel in de maak is. Die onderhandelingen gaan door met deze zeven partijen: N-VA, Les Engagés, cd&v, Vooruit en MR.

Financiële koers

Het bezoek van Vooruit aan de Nationale Bank van België leverde nog geen helderheid op over hun intenties. Depraetere benadrukte dat de vergadering niet specifiek over regeringsdeelname ging. Ze gaf aan dat Vooruit de komende gesprekken zal afwachten alvorens een besluit te nemen. “Het was een eerste ontmoeting en we zullen zien hoe we hier verder mee aan de slag gaan”, vertelde ze aan persagentschap Belga

Een belangrijk struikelblok blijft de financiële koers van de mogelijke regering. Terwijl N-VA en MR pleiten voor bezuinigingen, dringt Vooruit aan op hogere belastingen voor grote vermogens om de gezondheidszorg te versterken. Deze garantie is cruciaal voor hun steun aan de coalitie.

Defensie en nucleair

De komende dagen staan er nieuwe ontmoetingen gepland, waaronder met topfunctionarissen van Defensie en de nucleaire waakhond FANC. Defensie zal daarbij zijn beleid uitleggen. Dan gaat het onder andere over de wapenleveringen voor Oekraïne en de beschermingsoperaties in de Rode Zee. 

Met FANC zal er gesproken worden over energiebevoorrading en de verlenging van twee kerncentrales. Hoewel er over sommige beleidspunten consensus lijkt te zijn, blijft de vraag waar het benodigde geld vandaan moet komen een heikel punt.

Meer
Lees meer...