Wordt een bezoek aan de tandarts duurder?

De tandartsen hebben deze week de conventionering voor 2024-2025 verworpen. In zo’n conventie worden de prijzen vastgelegd die de artsen voor allerhande behandelingen mogen aanrekenen. Nu er geen akkoord is, rijst de vraag of een bezoekje aan de tandarts duurder zal worden.

Context: Om te hoge gezondheidskosten te vermijden, maken de ziekenfondsen, de overheid en de zorgverleners tweejaarlijks afspraken over de tarieven die artsen mogen aanrekenen. Dat moet ervoor zorgen dat de patiënt een duidelijk beeld heeft van hoeveel een behandeling zal kosten.

  • Ze hebben die afspraken eind vorig jaar al gemaakt. Het akkoord voorzag een verhoging van het budget met bijna 10 procent. Ook werd een indexering van de honoraria met 6,05 procent afgesproken.
  • Tandartsen konden tot en met 6 maart 2024 aangeven of ze individueel toetraden tot de overeenkomst. Maar wat blijkt? Slechts 57 procent van de tandartsen gaat akkoord met de prijsafspraken. Daarmee wordt de drempel van 60 procent die nodig is om de conventie in werking te laten treden niet gehaald. Volgens veel artsen liggen de tarieven veel te laag om alle kosten te dekken.
  • Doordat er geen conventieakkoord is, zijn de tandartsen vrij om te kiezen welke tarieven ze toepassen. De ziekenfondsen waarschuwen dat dit voor veel onzekerheid zal zorgen bij de patiënten.

Zullen de prijzen fors stijgen?

Duiding: Velen stellen zich ongetwijfeld de vraag hoeveel duurder een bezoek aan de tandarts wordt. Volgens experts zullen de prijsstijgingen binnen de perken blijven.

  • CM-voorzitter Luc Van Gorp zegt tegenover VRT NWS dat de tandartsen niet plotsklaps de tarieven zullen optrekken. “In voorbeelden uit andere sectoren zien we dat artsen zich meestal aan de tarieven houden waar ze mee akkoord gingen. Maar het is niet afdwingbaar”, klinkt het. Daarenboven krijgen artsen die de prijsafspraken toepassen een solidariteitspremie van 3.500 euro.
    • Ook de artsen die niet akkoord gingen met de afgesproken tarieven zullen volgens hem niet te veel aan de prijzen sleutelen. “Het kan perfect zijn dat iemand die buiten het akkoord stapt zich voor 70 tot 80 procent van de prestaties houdt aan de tarieven van het akkoord. En we zullen als beroepsvereniging ook een oogje in het zeil houden”, aldus Van Gorp.
  • Frank Herrebaut van tandartsenvereniging VB voegt er in een gesprek met Het Nieuwsblad aan toe dat voor 60 à 70 procent van de behandelingen de gedeconventioneerde tarieven heel dicht liggen bij de conventie. “Alleen biedt zo’n deconventie meer mogelijkheden: een tandarts kan bij het trekken van een kies meer aanrekenen als er bijvoorbeeld anderhalf uur aan gewerkt is. Het is ergens wel logisch dat je op dat moment die extra tijd ook kan aanrekenen”, klinkt het.
  • Volgens Vincent Koningsveld, voorzitter van het Verbond Vlaamse Tandartsen (VVT), zullen eventuele prijsstijgingen best wel meevallen. “Vaak ronden niet-geconventioneerde tandartsen gewoon af tot het volgende vijftal: kost een ingreep bijvoorbeeld normaal 52 euro, dan wordt dat 55 euro”, verduidelijkt hij tegenover De Morgen.
    • Maar: Voor de meer technische behandeling kan het prijsverschil wel groter zijn. “Voor een wortelkanaalbehandeling is het standaardtarief 250 euro, maar het is niet ongewoon om bij een specialist 500 euro te betalen”, zegt Martijn Lambert, docent mondgezondheid en maatschappij aan de UGent. “Daar staat meestal kwaliteit tegenover, maar als patiënt heb je daar geen goed zicht op.”
Meer
Lees meer...