Airbnb vraagt aan verhuurders om hun gasten niet langer te filmen

Airbnb heeft zijn nieuw privacybeleid aangekondigd. Daarin is het voor verhuurders voor het eerst expliciet verboden om camera’s binnenshuis te hebben in eigendommen die verhuurd worden. Daarmee komt Airbnb tegemoet aan heel wat klachten over mogelijke stiekeme filmopnames.

Op sociale media duiken regelmatig verhalen op van mensen die in hun gehuurde Airbnb een verborgen camera hebben ontdekt. Hoe vaak het echt voorkomt dat verhuurders hun gasten stiekem filmen, is niet duidelijk, maar dat de verhalen daarover voor slechte reclame zorgen is duidelijk.

Binnencamera’s

Airbnb heeft daarom maatregelen genomen en zijn privacybeleid aangepast. Tot nu toe was het namelijk nog steeds toegelaten om binnencamera’s te hebben in gemeenschappelijke ruimtes. In slaapkamers en badkamers waren camera’s altijd al verboden. De binnencamera’s die er wel waren, moesten ook goed zichtbaar zijn en aangeduid worden in de plaatsbeschrijving voor huurders.

Buitencamera’s

Naast binnencamera’s wordt ook het gebruik van buitencamera’s verder aan banden gelegd. Die moeten vanaf nu namelijk ook goed zichtbaar zijn. Daarnaast mogen ze uiteraard niet naar binnen gericht staan. Tot slot zijn camera’s ook verboden in ruimtes buiten met een “grotere verwachting van privacy”. Het gaat dan bijvoorbeeld om sauna’s, jacuzzi’s of buitendouches.

Deurbelcamera’s zijn wel nog steeds toegelaten. Hetzelfde geldt voor decibelmonitoren, op voorwaarde dat dat wordt medegedeeld aan de huurders.

Schorsing

De nieuwe regels van Airbnb gaan van kracht op 30 april. Tot dan zal je zelf dus nog eens extra de informatie over de locatie die je huurt moeten lezen. Verhuurders die het nieuwe beleid schenden, kunnen door Airbnb geschorst worden.

Meer
Lees meer...