Bart De Wever (N-VA) aangesteld als formateur door koning Filip

Bart De Wever (N-VA) is door koning Filip officieel aangesteld als formateur. Deze stap komt nadat alle vijf partijen die deelnemen aan de gesprekken over de vorming van een nieuwe regering, hun bereidheid hebben getoond om diepergaande formatiegesprekken te voeren.

Zoals verwacht, heeft Bart De Wever de stap gemaakt van preformateur naar formateur. Het onderhoud bij koning Filip duurde slechts een half uur, wat aantoont dat de volgende stap duidelijk was. De Wever bracht verslag uit van de recente vergadering, waaruit bleek dat N-VA, MR, cd&v, Les Engagés en Vooruit bereid zijn om samen formatiegesprekken op te starten. Met deze bereidheid kwam ook een nieuwe titel voor De Wever: formateur.

De rol van N-VA en de weg naar formatie

N-VA, als grootste partij, heeft een centrale rol gespeeld sinds de verkiezingen. Drie dagen na de verkiezingen werd De Wever door de koning benoemd tot informateur om mogelijke coalities te verkennen. Daaruit kwam de werkbare coalitie ‘Arizona’ naar voren, bestaande uit de bovengenoemde partijen.

De Wever wilde snel voortgang maken met de regeringsvorming en hoopte meer inhoudelijke gesprekken te kunnen voeren. Vooruit hield aanvankelijk de boot af, waardoor De Wever eerst de rol van preformateur kreeg. Na het positieve signaal van dinsdag, start nu de nieuwe fase met De Wever als formateur.

Wat staat er op het spel?

Een formateur wordt vaak ook premier als de gesprekken succesvol zijn. De Wever heeft aangegeven deze rol te zien zitten, en ook de andere partijen lijken hem die positie te gunnen. De volgende stap in het proces is het opstarten van onderhandelingen om tot een regeerakkoord te komen. De Wever moet op 24 juli, na de nationale feestdag, een tussentijds verslag uitbrengen bij de koning.

Meer
Lees meer...