Bijna één miljoen immigranten kregen vorig jaar Amerikaanse nationaliteit

In de Verenigde Staten verwierven het voorbije fiscale jaar, dat eind september werd afgesloten, ongeveer 967.400 volwassen het Amerikaanse staatsburgerschap. Dat cijfer ligt opmerkelijk hoger dan tijdens een gemiddeld jaar. Dit blijkt uit een studie van de United States Citizenship and Immigration Services (Uscis).

Het hoge cijfer wordt toegeschreven aan de inspanningen die de federale regering heeft gedaan om de achterstand in aanvragen tot nationalisering, die tijdens de coronapandemie nog was verergerd, weg te werken.

Records

Slechts twee keer eerder in de Amerikaanse geschiedenis werd aan een grotere groep buitenlanders het Amerikaanse staatsburgerschap toegekend dan het voorbije fiscale jaar. Zesentwintig jaar geleden werden ongeveer 1,04 miljoen volwassenen Amerikaans staatsburger. Het absolute record werd veertien jaar geleden geregistreerd, toen bijna 1,05 miljoen volwassenen het Amerikaanse staatsburgerschap verwierven.

De cijfers houden alleen rekening met volwassenen. Ook kinderen kunnen echter via hun ouders de Amerikaanse nationaliteit verwerven. Wanneer ook die groep wordt meegeteld, zijn het voorbije fiscale jaar meer dan 1,02 miljoen buitenlanders Amerikaans staatsburger geworden.

De meeste mensen komen in aanmerking om Amerikaans staatsburger te kunnen worden nadat zij minstens vijf jaar als wettig permanent ingezetene in de Verenigde Staten hebben gewoond. Echtgenoten van Amerikaanse burgers kunnen na drie jaar het burgerschap verwerven. Er is ook een pad naar burgerschap voor degenen die in het leger hebben gediend.

Green Cards

Elk jaar verstrekken de Verenigde Staten daarnaast ook Green Cards aan honderdduizenden buitenlandse werknemers en hun gezinsleden. Vorig jaar verstrekte de Uscis in totaal 275.000 Green Cards. Dat is bijna het dubbele van het aantal dat twee jaar voordien was toegekend.

Opgemerkt wordt dat in de loop van de jaren hoogopgeleide werknemers uit China en India een aanzienlijk deel van deze Green Cards verworven. De voorbije jaren heeft India daarbij zijn aandeel in deze echter steeds meer kunnen opvoeren.

Het aantal Green Cards voor Indiase werknemers heeft daarbij een vervijfvoudiging gekend. Het voorbije fiscale jaar bleek zelfs een derde van alle toegekende Green Cards aan Indiase arbeidskrachten te zijn toegewezen. 

Vorig jaar breidde de Uscis ook het aantal visa van het type H-2B uit. Deze vergunningen bieden Amerikaanse bedrijven de mogelijkheid om voor opdrachten buiten de agrarische sector tijdelijke buitenlandse werknemers in te huren.

Bedrijven, onder meer in de toeristische sector en de visserij, doen op dat programma beroep voor hun seizoensarbeid. Elk jaar worden minstens 66.000 vergunningen van het type H-2B toegekend. Onder invloed van de coronapandemie is de vraag naar tijdelijke werknemers in de Verenigde Staten alleen nog maar toegenomen. Het voorbije fiscale jaar werden daarom 65.000 tijdelijke visa extra toegekend.

(as)

Meer
Lees meer...