Bloedtest voorspelt of je binnen de vijf jaar zal sterven

Zou jij willen weten hoe groot de kans is dat je binnen de vijf jaar sterft? Volgens Estse en Finse wetenschappers is dat in elk geval mogelijk met behulp van een simpele bloedtest. Aan de hand van vier biologische indicatoren kunnen de onderzoekers aantonen of je binnen de vijf jaar aan een ziekte zal overlijden, ook al ben je op het moment van de test kerngezond.

Tijdens het onderzoek, dat werd gepubliceerd in PLOS Medicine, werd het bloed van zo’n 17.000 deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën (18-103 jaar) gescreend. Over het verloop van de volgende vijf jaar werd hun gezondheidstoestand op de voet gevolgd door het onderzoeksteam.

684 deelnemers overleden binnen de tijdspanne van vijf jaar ten gevolge van verschillende ziektes zoals kanker of hartfalen. In de bloedstalen van de overleden deelnemers werden opmerkelijk hoge hoeveelheden van vier biologische indicatoren (albumine, orosomucoïde, citraat en lipoproteïnen) aangetroffen. Van de deelnemers die tijdens de test de grootste hoeveelheid van die indicatoren in hun bloed hadden, stierf een vijfde binnen het eerste jaar.

De onderzoekers geloven dat de test in de toekomst gebruikt kan worden om onderliggende ziektes op te sporen bij mensen die op het eerste gezicht volkomen gezond zijn. Zo kunnen zware ziektes als kanker sneller opgespoord en dus ook behandeld worden. Al benadrukken de onderzoekers ook dat er eerst nog verder onderzoek nodig is, vooraleer de techniek echt gebruikt kan worden.

Andere medische ‘quick tests’

In de medische wereld zijn er de laatste jaren wel meer eenvoudige tests, die vaak dure onderzoeken kunnen vervangen, ontwikkeld. Zo raakte gisteren bekend dat borstkanker opgespoord kan worden aan de hand van een simpele ademtest. De ademtest kan op termijn de vaak pijnlijke en onaangename mammografie vervangen.

In 2009 zochten onderzoekers van de universiteit van Illinois naar nieuwe methoden om een aankomende beroerte vast te stellen. Patiënten met klachten over duizeligheid en misselijkheid werden onderworpen aan een korte oogtest. Daarbij moest de patiënt gewoon de vinger van de arts met zijn ogen volgen. Uit het onderzoek bleek dat die simpele oogtest efficiënter was dan een dure MRI-scan.

Ook long- en prostaatkanker kunnen aan de hand van een bloedtest gedetecteerd worden. Daarnaast kunnen de onderzoekers met behulp van diezelfde test ook bepalen hoe groot de kans is dat de patiënt zal genezen of hervallen. 

Meer
Lees meer...