De meeste Belgen willen de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie op 18 jaar en straffen ongezond levende medeburgers af

De meeste Belgen willen de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie op 18 jaar en straffen ongezond levende medeburgers af

De meeste Belgen willen een strenger beleid op het vlak van ongezonde gewoontes zoals roken en alcoholconsumptie, maar ook voor bijvoorbeeld pesticiden. Dat alles blijkt uit een bevraging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij ongeveer duizend Vlamingen, Brusselaars en Walen.

Roken in het bijzijn van kinderen of pintjes drinken als minderjarige? De meeste Belgen zijn er radicaal tegen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Het was de bedoeling om te achterhalen in welke mate burgers voorstander zijn van gezondheidsmaatregelen. Heel wat landen bepalen hun gezondheids- en preventiebeleid op basis van zo’n bevragingen en de Vlaamse Gemeenschap doet dat in bepaalde mate ook al.

Zo vindt acht op de tien Belgen dat roken in het bijzijn van kinderen verboden mag worden. Zo’n 70 procent vindt dan weer dat alle soorten alcohol verboden moeten worden voor minderjarigen. De jongere generaties zijn iets minder voor zo’n verbod. Ook voor schadelijke pesticiden zijn de meeste landgenoten niet te vinden.

Verplichte screenings

Een groot deel van hen vindt bovendien dat de overheid burgers bepaalde verplichtingen mag opleggen, zoals een verplichte screening tegen kanker en verplichte inentingen tegen ziekten. Hoewel een kwart van de Belgen zo’n maatregelen als een inbreuk op hun privacy ziet, is die groep bereid ze te aanvaarden.

Enkele opmerkelijke bevindingen: van zonnebanken en diesel kunnen we nog geen afscheid nemen. Minder dan de helft wil hier een verbod op. Ook zouden prijsverminderingen op sportabonnementen tot de helft van de -35-jarigen kunnen verleiden om gezonder te leven.

Voor de Belgen is de strijd tegen kanker de allerhoogste prioriteit met 80 procent, gevolgd door de strijd tegen chronische ziektes (hart- en vaatziektes, diabetes, …) met 52 procent en obesitas met 33 procent. Jongeren leggen ook de nadruk op mentale problemen. Belangrijk: 64 procent van de Belgen wil dat de overheid evenveel belang hecht aan preventie als aan de behandeling van ziektes.

Belg wil meer preventie

Op federaal vlak wordt het beleid nog niet afgestemd op bevragingen bij de bevolking en daar wil minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) verandering in brengen. Zo heeft ze in haar beleidsnota voor 2018 opgenomen dat de ziekenfondsen moeten meewerken aan bevragingen over gezondheid.

Nochtans vindt de meerderheid van de Belgen dat preventie in de eerste plaats nog altijd de verantwoordelijkheid van de persoon zelf is. Ook geven we onszelf een vrij goede score: zes tot zeven op de tien ondervraagden vond van zichzelf dat ze “serieuze inspanningen” leveren om gezond te leven. Toch schatten we onze landgenoten niet zo hoog in. Zo vindt een meerderheid van de Belgen dat anderen te weinig moeite doen om de kosten van de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Met andere woorden: we vinden over het algemeen dat we voor andermans kwaaltjes moeten opdraaien.

Dat is dan ook de voornaamste reden waarom de Belg de bevragingen van de overheid toelaat. Zo geeft twee op de drie Belgen aan dat ze graag zouden meewerken op voorwaarde dat ze jaarlijks een globale evaluatie van hun eigen gezondheid kunnen krijgen.

Gesponsorde artikelen