EU torpedeert Belgisch energie- en klimaatplan: “Niet ambitieus”

De Europese Commissie heeft een onderzoek gepubliceerd naar het Nationaal Energie- en Klimaatplan van elke lidstaat. Europa is erg kritisch voor het Belgische plan. De doelstelling van ons land om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent terug te dringen, volstaat, maar het beleid op het vlak van hernieuwbare energie is “niet ambitieus”. Ook qua energie-efficiëntie heeft België volgens de EU “weinig ambities”.

Het was voor België niet eenvoudig om een akkoord over een Nationaal Energie- en Klimaatplan te bereiken. Pas tijdens een Overlegcomité op 18 december werden de laatste details in een akkoord gegoten. Toen werd afgesproken op welke manier de drie gewesten en het federale niveau samen de Europese doelstellingen zouden bereiken. De verschillende regionale plannen werden toen samengebracht tot “een leesbaar, coherent geheel”. Dat melden onder meer de kranten van De Persgroep.

“Moeilijk te analyseren”

Nu reageert de Europese Commissie dat het plan van ons land “moeilijk te analyseren” is. Qua inhoudt volstaat het plan. Zo is het de ambitie van België om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ruim een derde te verminderen in vergelijking met 2005. Daarmee zou ons land aan de Europese verplichtingen voldoen.

Volgens de berekeningen zal Vlaanderen 32,6 procent minder uitstoten, Wallonië 36,8 procent minder en Brussel 39,4 procent minder. Vlaanderen blijft volhouden aan de eigen reductiedoelstelling van 35 procent, maar hoopt de kloof te dichten door onder andere technologische vernieuwingen.

De manier waarop België de doelstellingen wil bereiken, stoot Europa echter voor de borst.

Hernieuwbare energie

Daarnaast is België volgens de Commissie “niet ambitieus” op vlak van hernieuwbare energie. Het aandeel daarvan in het totaal energieverbruik is volgens Europa onvoldoende in de Belgische plannen. Zo wil ons land tegen 2030 voor 17,5 procent op hernieuwbare energie draaien. Van Europa moet dat eigenlijk 25 procent zijn.

Energie-efficiëntie

Ook qua energie-efficiëntie is de Commissie niet tevreden met de Belgische plannen. Zo wil Europa over tien jaar het energieverbruik met 32,5 procent doen dalen. De Belgische plannen, die uitgedrukt worden in primair en finaal energiegebruik, getuigen volgens de Commissie van een “lage ambitie”.

Andere domeinen

Ook op andere domeinen is Europa kritisch voor ons land. Zo vindt de EU het niet kunnen dat België geen kwantificeerbare doelstellingen voor de bevoorradingszekerheid doorgegeven heeft. Ook de plannen om energiearmoede tegen te gaan, zijn niet duidelijk genoeg.

Europese top

De Europese Commissie vindt dat de lidstaten hoe dan ook de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 moeten halen. Ondertussen zijn de ambities echter opgeschroefd. Voordien was het de bedoeling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te doen dalen ten opzichte van 1990. Het Europees Parlement wil nu 60 procent minder uitstoot. Alleen zo zou de Europese Unie tegen het midden van de 21ste eeuw klimaatneutraal kunnen worden. Eind deze week vindt over de kwestie een Europese top plaats tussen staatshoofden en regeringsleiders. Er zullen echter nog geen definitieve beslissingen genomen worden.

Meer
Lees meer...