Ik word depressief van mannen die depressief worden omdat ze moeten helpen in het huishouden

Er zijn van die dagen dat mijn eigen land me nog verbaast, positief of negatief. Vandaag was het negatief. Onze mannen worden depressief van de huishoudelijke taakjes die ze moeten doen als hun vrouw uit werken gaat. Daar word ik dan weer depressief van.

Man en vrouw gelijk? Nog altijd niet in 2014. Ja, stemmen, naar school gaan en werken ‘mag’ nu en is verankerd in de wet. Het is ook verboden om vrouwen te discrimineren, al is zelfs gelijk loon naar gelijk werk nog altijd een heikel punt. In ons land is het in vergelijking met ontwikkelingslanden al een pak beter. Maar we zijn er nog lang niet, zoals het onderzoek aan de Universiteit van Gent aantoont.

“We hebben het onderzoek gedaan om te kunnen aantonen dat we evolueren naar een geslachtsegalere samenleving, maar de resultaten zeiden iets anders”, zegt socioloog en onderzoeker Piet Bracke in De Ochtend op Radio 1. De-pri-merend.

Naar de buitenwereld toe lijkt het dat de meeste mannen een carrière van de vrouw ondersteunen, misschien denken ze ook van zichzelf dat ze dat doen, maar innerlijk ervaren ze iets anders.

Mannen van deeltijds werkende vrouwen zijn depressiever doordat ze werken. Mannen van voltijds werkende vrouwen zijn ook ongelukkiger, maar enkel als ze meer verdient. Hoe meer routineuze huishoudtaken ze op zich nemen, hoe depressiever.

Wat een deprimerende vaststelling. Mannen zijn niet beter dan vrouwen, dus waarom zouden ze niet meehelpen in het huishouden? En terwijl ik dit typ besef ik nog iets deprimerends: ook in onze woordkeuze sluipt een genderverschil. Mannen hélpen mee in het huishouden, vrouwen doén het huishouden. In een ver verleden heb ik ook nog sociologie gestudeerd: dat seksistische woordgebruik is al een deel van de verklaring. Dat moet veranderen.

Volgens het onderzoek zijn vrouwen niet depressiever naarmate ze meer huishoudtaken op zich moeten nemen. Ook daar stijgt mijn depressiescore van. Waarom niet eigenlijk? Vinden vrouwen het ook logisch dat zij die taken doen en denken ze er daarom niet bij na? Dat ze er niet depressief van worden, wil natuurlijk niet zeggen dat ze er gelukkig van worden. Daar kan ik zelf ook wel over meespreken. But then again: ik word ook niet gelukkig als de taken niét gedaan zijn, en dat is misschien een zoveelste verschil met mannen. Die laten hun persoonlijk geluk niet afhangen van de afwas en de boodschappen – behalve als zij ze moeten doen natuurlijk.

Vrouwen worden wél ongelukkig van het feit dat hun man ongelukkig wordt van de huishoudtaakjes. Dat is wel heel lief natuurlijk. En handig voor mannen die niet te beroerd zijn om dat uit te melken. Aangeleerde hulpeloosheid, ‘die dweilen, hoe werkt dat ook weer’, helpt ook. Al is die tactiek ook geen vreemde voor vrouwen: “Ga jij die spiegel niet ophangen? Jij bent zoveel sterker en handiger met de boormachine…” Geef maar toe.

Een duizendtal mannen tussen 18 en 65 werd ondervraagd. Is er dan geen verschil te merken tussen de jonge en de oudere mannen? Ja en nee: de mentale problemen zijn voor de oudere mannen meer uitgesproken, maar ook jonge mannen worden ongelukkig van een werkende vrouw. UNK. “Op een onbewust niveau kunnen mannen er niet mee om dat ze afhankelijker worden en status verliezen”, legt socioloog en onderzoeker Piet Bracke uit in De Ochtend op Radio 1.

Toch vraag ik me af hoe het verschil ontstaat tussen het uiterlijk steunen van de carrière van de vrouw, vaak ook nodig om de gezinseconomie te doen draaien, en de innerlijke impact. Liegen ze enkel tegen de buitenwereld (en hun vrouw), of liegen ze ook tegen zichzelf? Of zijn ze zich er echt niet van bewust? Mogelijks worden de ongelukkige en depressieve gevoelens niet in verband gebracht met de huishoudtaakjes en de werkende vrouw, maar worden ze toegeschreven aan iets anders. Het werk, de kinderen, slaaptekort, een midlifecrisis.

Er is maar een ding te doen voor mannen. Suck it up. “Mannen zullen zich moeten aanpassen, en mannen moeten, denk ik, wat doen aan hun gerichtheid op autonomie, onafhankelijk, willen beslissen. Ze moeten binnen het koppel de strijd laten varen en leren leven met een vrouw die competent is, meer verdient en het beter weet.” Exactly. En ze kunnen hier wat inspiratie opdoen. 

(Bron: De Redactie/De Ochtend)
Meer
Lees meer...