Is het dan zo erg, het gezuip bij onze studenten?

De helft van de Vlaamse studenten drinkt ongezond veel alcohol is de conclusie van “In hogere sferen? Volume 3 Een onderzoek naar middelengebruik bij Vlaamse studenten”,  een lijvige studie van verschillende grote Vlaamse universiteiten en de Vereniging voor Alcohol en Drugsproblemen (VAD). Is het dan zo erg? Oordeel zelf, het drinkgedrag van onze studenten in 10 feiten: 

1. Meer studenten drinken wijn dan bier

86,8 procent van de studenten dronk de jongste 12 maanden wel eens bier. 82,5 procent zat in de periode wel eens aan de sterke drank. En 57,8 procent dronk wel eens wat in de studie als aperitief geldt. Maar wijn is de winnaar: 91,7 procent van de studenten dronk wijn in het afgelopen jaar. Let wel: dit wil niet zeggen dat er meer wijn dan bier wordt gedronken, want:

2. Jongens houden van bier, meisjes van wijn

Terwijl 73,9 procent van de jongens elke week bier drinkt, is dat bij de meisjes maar 42,4 procent. Meisjes drinken dan weer vaker wijn: 27,9 procent van de studentes doet dat wekelijks, bij de jongens is dat slechts 17,2 procent. Meisjes zitten ook een heel klein beetje meer aan de aperitief, maar wel minder aan de sterke drank. 21 procent van de jongens drinkt wekelijks borrels, 14,3 procent van de meisjes.

3. Studenten drinken meer tijdens de vakantie dan tijdens het academiejaar

Er wordt door studenten meer bier gedronken tijdens de vakantie (net geen vier op tien studenten drinkt dan wekelijks pinten versus 33,7 procent onder het jaar). Wijn verdubbelt onder vakantie: 14 procent drinkt het dan wekelijks tegenover 7,3 procent tijdens het schooljaar. Maar het aantal studenten dat in de vakantie dagelijks wijn of sterke drank drinkt is nog altijd maar 0,9 procent (voor bier is dat vier procent).

4. Tijdens de blok en de examens: cold turkey

Amper vijf op duizend studenten zeggen tijdens de blok en de examens elke dag bier te drinken. In zijn geheel wordt tijdens die periode zeker acht keer minder gedronken.

5. Weinig studenten drinken elke dag

3,7 procent drinkt dagelijks pinten, 0,5 procent dagelijks wijn. Nul komma nul procent van de studenten drinkt dagelijks aperitief en amper 0,1 procent dagelijks sterke drank tijdens het academiejaar. 

6. Moeder, waarom drinken zij?

Met sociale druk valt het nogal mee, tenminste: het is zeker niet zo dat de studentenomgeving meer doet zuipen. Want de redenen die studenten opgeven verschillen procentueel nauwelijks tussen het academiejaar en de vakantieperiodes. Eén op vier studenten zegt nochtans dat “om beter in de groep te passen van mensen die je graag hebt” een rol speelt in waarom ze alcohol drinken. 

Maar de voornaamste motieven om te drinken zijn toch: “omdat het me helpt om plezier te hebben op een feestje”, “omdat het sociale activiteiten plezanter maakt” en “omdat het de sfeer op feestjes verbetert”.

7. Jongens drinken het liefst op café, meisjes in clubs

Op fuiven en kotfuiven verschilt het drinkgedrag van meisjes en jongens amper. Jongens gaan wel vaker op café dan meisjes. Meisjes dan weer vaker naar dancings en clubs.

8. Binge drinking & comazuipen

Of overmatig drankgebruik en soms comazuipen. Wat hier gecatalogeerd wordt als binge drinking is vier glazen alcohol in een tijdspanne van twee uur voor meisjes en zes in twee uur tijd voor mannen. Aan zo’n braspartij zeggen vier op tien studenten nooit deel te nemen. 15,5 procent van de studenten doet dat wel, één keer per maand en 7,5 procent wekelijks.

De helft van de meisjes zegt zich nooit te laten verleiden tot drinken in die mate, en amper één op toen drinkt in die mate één keer per maand. Bij jongens ligt dat anders: één op vijf doet maandelijks aan binge drinking, één op tien wekelijks. Maar nog eens: de definitie is hier zes pinten op wat een hele avond kan zijn.

Op de hele Belgische studentenpopulatie in ons land zouden er een driehonderd zijn die dagelijks vier (meisjes) en zes (jongens) pinten of meer drinken.

9. En is dat erger dan in het buitenland?

Nee. In de VS – en daar zijn het dan nog studenten die ouder dan 21 zijn meestal – zegt vier op tien jongens wekelijks aan binge drinking te doen, en 35 procent van de meisjes. Bij ons zou dat dus respectievelijk 12,6 en 3,4 procent te zijn. Misschien stoefen ze graag in Amerika, misschien zijn ze eerlijker. Er bestaan zelfs studies die claimen dat 31 procent van de Amerikaanse studenten tot drie keer per week drinken à rato van vier pinten (vijf voor meisjes) in twee uur.

Ook Italië gebruikt die 5 of 4 glazen per drinkgelag-norm en komt dan uit op 47,4 procent van de mannelijke studenten en 25,9 procent van de vrouwelijke. In Duitsland drinken de Fraülein even veel als de Herren, één op vier van de studenten daar zegt om de twee weken aan binge drinking te doen. In Frankrijk doet 16 procent van de studenten wekelijks aan binge drinking.

Tip voor potentiële Erasmustudenten: Spanje is het enige land waar de studentes meer aan binge drinking doen dan de mannen.

10. Drinken, maar niet vaak dronken

Eén op drie Vlaamse studenten claimt de afgelopen zes maanden niet dronken te zijn geweest. 22 procent zegt dat dat één keer gebeurde in die periode, 22,8 procent houdt het op “twee of drie keer” en 25,3 procent geeft toe dat hij “vier keer of meer” dronken is geweest het voorbije half jaar.

Bron: “In hogere sferen? Volume 3 Een onderzoek naar middelengebruik bij Vlaamse studenten”. 

Lees ook zeker dit: 28 dingen die je dacht te weten over alcohol en katers (maar niet kloppen)

Meer
Lees meer...