Nieuw onderzoek: luchtvervuiling beïnvloedt ook onze mentale gezondheid

Mensen die vervuilde lucht inademen, ervaren veranderingen in de hersengebieden die emoties beheersen, en als gevolg daarvan is de kans groter dat ze angst en depressie ontwikkelen. Dat blijkt uit een systematische review van meer dan honderd studies ondertussen.

Onderzoek suggereert dat luchtverontreiniging alleen maar zal verergeren naarmate de klimaatverandering intenser wordt en de koolstofemissies ongereguleerd blijven.

De naakte cijfers:

  • Een wetenschappelijk team beoordeelde meer dan 100 onderzoeksartikelen uit zowel dier- als mensstudies die zich richtten op de effecten van buitenluchtvervuiling op de geestelijke gezondheid en hersengebieden die emoties reguleren.
  • De drie belangrijkste hersengebieden waarop ze zich hebben gericht, waren de hippocampus, de amygdala en de prefrontale cortex.
  • Uit 73 procent van de onderzoeken bleek wel degelijk dat lucht vervuiling psychische symptomen en andere gedragingen bij mensen en dieren veroorzaakt.
  • Bovendien ontdekten ze dat 95 procent van de onderzoeken naar de impact van luchtverontreiniging op onze hersenen significante fysieke en functionele veranderingen vonden in de hersengebieden die emoties reguleren bij degenen die werden blootgesteld aan verhoogde niveaus van luchtvervuiling.

Onderzoek naar de lichamelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan luchtverontreiniging, zoals astma en ademhalingsproblemen, is al tientallen jaren goed gedocumenteerd.

Pas in de afgelopen tien jaar zijn onderzoekers beginnen te begrijpen hoe luchtvervuiling de hersenen kan beïnvloeden. Studies hebben aangetoond dat kleine luchtverontreinigende stoffen, zoals ultrafijne deeltjes uit uitlaatgassen van voertuigen, de hersenen kunnen aantasten. Hetzij direct, door via de neus de hersenen in te gaan, hetzij indirect, door ontstekingen en veranderde immuunresponsen in het lichaam te veroorzaken.

Meer
Lees meer...