Met deze karaktertrekken maak je het meeste kans op promotie

Als een baas moet beslissen welke van zijn werknemers promotie krijgt, spelen natuurlijk de vaardigheden, prestaties en kennis een grote rol. Maar minstens even belangrijk zijn de attitude en het karakter van de werknemer. Zo zijn er een stuk of vijf persoonlijkheidstypes die meer kans maken op promotie dan andere.

“Steeds meer onderzoeksgegevens bewijzen dat je persoonlijkheid je werkprestaties beter voorspelt dan elke andere evaluatiemethode, zoals interviews en IQ-tests”, aldus psycholoog Robert Hogan aan Business News Daily.

Om aangenomen te worden, spelen vooral basiskenmerken zoals betrouwbaarheid en organisatievermogen een rol. Maar als er beslist moet worden over promoties, wordt de persoonlijkheid nog belangrijker. Dan worden bijvoorbeeld charisma, het vermogen om mensen te motiveren en de leiderscapaciteiten bekeken.

Op basis van onderzoek, gegevens en de ervaring van enkele experten, komen we tot de volgende vijf persoonlijkheidstypes die het meeste kans maken op promotie. 

1. De sociale werknemer

Iedereen houdt van deze persoon, omdat hij een aangename persoonlijkheid heeft en met iedereen overeenkomt. Ruzie maken is niet zijn ding, samen naar oplossingen zoeken wel.

2. De delegeerder

Giphy
Dit is de werknemer die erin slaagt om de taken juist te verdelen, rekening houdend met de sterktes van alle andere teamleden. Opbouwende feedback geven is geen probleem voor hem.

3. De flexibele werknemer

Deze persoon leert heel graag en heel snel bij en kan zich makkelijk aanpassen aan elke taak of werkomgeving. Een nieuwe functie is voor hem of haar dan ook geen enkel probleem.

4. De beslisser

Iemand die snel beslissingen kan nemen én vertrouwen heeft in zijn keuzes, krijgt ook sneller promotie. Niet onlogisch, want één duidelijke richting is cruciaal voor een bedrijf.

5. De ethische werknemer 

Giphy
Deze werknemer laat zich altijd leiden door zijn ethische overtuigingen, wat zijn rol in het bedrijf ook is. Hij of zij zal nooit een collega ‘misbruiken’ om zelf vooruit te komen.

Sorry, Joey…

Giphy
(Bron: Business News Daily, Tumblr)
Meer
Lees meer...