Mogelijke oorzaak voor te vroeg breken van vliezen bij zwangere vrouwen

Eén op drie vroeggeboortes wordt veroorzaakt door het voortijdig breken van de vliezen (PPROM). Bacteriën spelen daar een belangrijke rol.

Alle 48 vrouwen die opgenomen zijn in de studie aan Duke University School of Medicine hadden bacteriën aanwezig in de fetale membranen. Weinig verrassend hadden vrouwen die bevielen ten gevolge van PPROM veel meer bacteriën op de weefsels. Niet alleen op de plek waar de membranen scheurden maar ook op weefsels daar ‘ver’ vandaan.

Geen verschil

Als vrouwen zonder geschiedenis van ‘chorioamnionitis’, een ontsteking van de fetale membranen ten gevolge van een bacteriële infectie, worden geëlimineerd is het nog duidelijker: tussen vrouwen die ‘gewoon’ prematuur bevallen en vrouwen die ‘op tijd’ bevallen is quasi geen verschil in het aantal bacteriën of de dikte van de chorion.

Niet de enige verklaring

Bacteriën werden gevonden bij meer dan 80 procent van de vrouwen met PPROM, maar ook bij andere vrouwen die te vroeg of zelfs op tijd bevielen. Hun aanwezigheid alleen veroorzaakt dus niet noodzakelijk een vroege scheuring van de vliezen, er is nog een (voorlopig onbekende) factor voor nodig.

Tolerantie

Intrigerend op dat vlak is het feit dat bij vrouwen die aterm bevallen een totale afwezigheid wordt vastgesteld van chorioamnionitis. Bij wie preterm bevalt komt dit vaker voor, ondanks een gelijkaardig bacteriënaantal. Dat doet de vraag rijzen of de weefsels van wie op tijd bevalt beter bestand zijn tegen die bacteriën.

Oorzaak of gevolg?

Of verdunde weefsel een oorzaak of gevolg zijn van PPROM kan niet vastgesteld worden, maar wel duidelijk is dat een verdunde chorion een belangrijke rol speelt of de membranen intact blijven.

 (Bron: Plos One)

Meer
Lees meer...