Petra De Sutter (Groen) wil afschaffing ziektebriefje voor drie dagen

In een poging om de administratieve druk op huisartsen te verlichten, pleit vicepremier Petra De Sutter (Groen) voor de afschaffing van het ziektebriefje voor een periode van maximaal drie dagen.

Tijdens het programma Laat KIES24 van de VRT, dat donderdagavond werd uitgezonden, kwam een huisarts aan het woord die klaagde over de hoge werkdruk. De arts, die liever anoniem blijft, vertelde dat ze dagelijks maar liefst vijftig patiënten moet behandelen. Deze zware belasting wordt deels veroorzaakt door de administratieve vereisten. Het gaat dan onder ander over het uitschrijven van ziektebriefjes voor korte afwezigheden.

Financiering en minder administratie

Vicepremier Petra De Sutter reageerde op deze getuigenis. Dat deed ze door te benadrukken dat de overheid financiering wil vrijmaken om de administratieve last van huisartsen te verminderen. “We moeten ervoor zorgen dat huisartsen zich kunnen concentreren op de zorg voor hun patiënten in plaats van op bureaucratische taken”, zegt De Sutter.

Een van de maatregelen die De Sutter voorstelt, is de afschaffing van het verplichte ziektebriefje voor afwezigheden tot drie dagen. Momenteel moeten werknemers al na één dag ziekte een attest voorleggen aan hun werkgever. De Sutter wijst erop dat huisartsenverenigingen al langer aandringen op deze verandering, omdat het hen onnodig belast en patiënten dwingt een arts te bezoeken voor relatief onschuldige klachten enkel om een attest te verkrijgen.

Verkiezingspunt

Groen wil van de afschaffing van het ziektebriefje tot drie dagen een verkiezingspunt maken. “Het ziektebriefje voor één dag is al afgeschaft, maar we willen verdergaan en ook het attest voor afwezigheden tot drie dagen schrappen,” verklaarde De Sutter. Hiermee hoopt Groen niet alleen de werkdruk van huisartsen te verlichten. Ze willen ook de toegankelijkheid van zorg te verbeteren door overbodige bezoeken aan de arts te verminderen.

Meer
Lees meer...