Reuzegommers krijgen werkstraffen van 200 tot 300 uur voor dood Sanda Dia

Er is een uitspraak in de zaak rond Sanda Dia. Hij overleed in december 2018 tijdens zijn doop bij de studentenvereniging Reuzegom. Sanda Dia was op dat moment 20 jaar oud. 18 betrokken leden van Reuzegom stonden nu terecht voor de dood van Sanda Dia in een rechtszaak die veel langer aansleepte dan aanvankelijk gedacht werd.

De 18 Reuzegommers die terechtstonden voor de dood van Sanda Dia kennen hun straf. Het is ondertussen bijna 4,5 jaar geleden dat Sanda Dia overleed tijdens zijn doop bij de studentenvereniging Reuzegom.

Hof van beroep

De zaak rond het overlijden van Sanda Dia sleept nu al meer dan een jaar aan. Aanvankelijk startte het proces op 22 april 2022 in de rechtbank van Hasselt. Maar toen verliep alles heel moeizaam, waardoor de zaak werd doorverwezen naar het hof van beroep in Antwerpen.

Vandaag moest het hof van beroep zich buigen over de zaak. Daarbij moest het in de eerste plaats bepalen of het wel bevoegd was om een uitspraak te doen in de zaak. Als het dat niet deed, zou de zaak terugkeren naar Limburg en daar opnieuw van start moeten gaan.

Het hof oordeelde dat het bevoegd was en moest zich vervolgens buigen over zes schuldvragen. Het ging daarbij om:

  1. Het toedienen van schadelijke stoffen met de dood van Sanda Dia tot gevolg
  2. Het toedienen van schadelijke stoffen met arbeidsongeschiktheid van de twee andere schachten tot gevolg
  3. Het toedienen van onopzettelijke slagen en verwondingen
  4. Mensonterende behandeling
  5. Schuldig verzuim
  6. Inbreuken op de dierenwet

Onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg

Alle 18 Reuzegommers die tijdens dit proces terechtstonden, zijn schuldig bevonden aan het toedienen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Daarnaast zijn ze ook schuldig aan mensonterende behandeling en inbreuken op de dierenwelzijnswet. De rechter oordeelde wel dat ze niet schuldig zijn aan de twee het toedienen van schadelijke stoffen met de dood als gevolg. Dit laatste wijst op de grote dosis vissaus die Sanda Dia fataal werd. De rechter oordeelde dat het toedienen van vissaus niet valt onder het toedienen van schadelijke stoffen met de dood als gevolg aangezien “vissaus vrij te verkrijgen is in de winkel en de dodelijke hoeveelheid niet duidelijk is”.

Hiervoor krijgen alle Reuzegommers een werkstraf van 200 tot 300 uur en een boete van 400 euro. Wie z’n werkstraf niet uitvoert, krijgt een gevangenisstraf van 15 dagen in de plaats. Preses ‘Zaadje’, schachtentemmer ‘Janker’, ‘Pronker’ en ‘Strontvlieg’ krijgen de zwaarste werkstraffen (300 uur). De preses omdat hij volgens de rechter de macht had om de doop stil te leggen. De schachtentemmer omdat hij de verantwoordelijkheid had over de schachten op de dag van de doop. ‘Pronker’ duwde tijdens de doop de schachten terug in het ijskoude water. ‘Strontvlieg’ besloot om geen verontschuldigingsbrief te sturen naar de ouders van Sanda Dia na zijn dood.

De boete van 400 euro is voor alle Reuzegommers gelijk. Dat bedrag komt bovenop de schadevergoeding van zo’n 20.000 euro die elk lid moet betalen aan de familie van Sanda Dia. De vrienden van Sanda Dia krijgen een symbolische euro. Er heerst nog onduidelijkheid of de Reuzegommers een strafblad krijgen. De persmagistraat zegt van niet omdat het gaat om een werkstraf en een geldboete, maar volgens Sven Mary, de advocaat van de familie van Sanda Dia, is dat wel het geval bij de combinatie van beide.

Meer
Lees meer...